1.100 mælkeproducenter går direkte efter mere kvote

(Effektivt Landbrug) - De igangværende drøftelser om EU’s midtvejsevaluering af landbrugspolitikken skaber en usikkerhed om fremtiden, der har fået mange til at vente med at sælge kvoten, vurderer man i Dansk Kvæg.

Ifølge Mælkeudvalget bliver kvoteprisen på 4,03–4,07 kr./kg. Det er en stigning på 1,18 – 1,22 kr./kg sammenlignet med den seneste kvotebørs, hvor prisen var 2,85 kr./kg.

Dansk Kvægs formand, Peder Philipp, pointerer i en kommentar, at mange mælkeproducenter har vurderet, at der er mere økonomi i at få høj kapacitetsudnyttelse og effektivitet i bedriften her og nu frem for at vente.

- Selvom kvoteprisen er høj, er det værd at bemærke, at 1.100 producenter får købt kvote. De er villige til at betale en forholdsmæssig høj pris frem for at spekulere i en lavere pris om et halvt eller helt år, vurderer kvægformanden.

- Kommissionen har med forslaget om afkobling af støtten, der også gælder den kommende mælkepræmie, skabt stor usikkerhed om, om det er køber eller sælger, der får ret til præmien. Vi ved intet endnu, og det afgøres først i løbet af de næste par måneders forhandlinger i EU, siger Peder Philipp i sin kommentar.

Alt i alt er der udbudt 146 millioner kg til salg, og den efterspurgte mængde er 208 millioner kg. Den mængde, der omsættes til ligevægtsprisen, er foreløbig beregnet til cirka 104 millioner kg, oplyser Dansk Kvæg.

Organisationen forventer, at 390 producenter vil få solgt, og at 1.100 producenter som nævnt vil få købt.

Læs også