Miljøpris til landbrugsvirksomheder

(LANDBRUG SYD) Virksomheder med tilknytning til landbruget var stærkt repræsenteret, da Miljønetværk Ribe Amt forleden kunne overrække miljødiplomer for dokumenterede gode miljøforhold.

Fælles for de otte virksomheder er, at de alle har opnået anerkendelse af deres miljøredegørelse. Redegørelserne indeholder oplysninger om virksomhedernes væsentligste miljøpåvirkninger og en forpligtelse til at forbedre sig på miljøområdet. Miljønetværk Ribe Amts accept af redegørelsen skal derfor ses som en anerkendelse af, at virksomhederne arbejder seriøst med miljøopgaverne.

Her er det lykkedes at nedbringe energiforbruget, samt reducere vandforbrug, støj og lugt. Samtidig har man gjort en stor indsats for at fjerne brugen af rengøringsmidler, der indeholder stoffer, der er opført på miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer.

I løbet af efteråret udvides indsatsen med en detaljeret kortlægning af samtlige produkter, der anvendes på virksomheden.

Blandt andet sorteres affaldet nu oftere og bedre end før samtidig med energiforbruget er reduceret.

Hos emballage-virksomheden Dansk Styropack i Tvilho, er det især ressourceforbruget der er blevet reduceret til gavn for miljøet.

Hun understregede samtidige det vigtige i netop at sende et signal til omverdenen om, at det betaler sig for virksomheder og medarbejdere at tænke på miljøet.

Foruden Danish Crown i Esbjerg, Hydropower og Dansk Styropack var det følgende fem virksomheder der fik miljødiplom, nemlig: - BST Esbjerg, MT Højgaaard i Esbjerg, Bramidan i Bramming, Rensningsanlæg Vest i Esbjerg samt TFJ Skrot og Miljø i Tjæreborg.

Læs også