Skoler sigter mod sammenlægning

(LANDBRUG FYN) Dalum tekniske Skole og Gartnerskolen i Søhus drøfter fusion med virkning fra nytår.

Formændene for Gartnerskolen Søhus og Dalum tekniske Skole har fået mandat fra deres respektive bestyrelser til at lave et fælles oplæg til fusion. Den skal i givet fald træde i kraft fra nytår.

Det er dyrt at undervise små hold på under 10 elever, og når to lærere står med hvert sit lille hold i hver sin ende af Odense og underviser i samme fag, så melder tanken om samarbejde sig.

- Vi har talt om, hvordan vi kan samarbejde i halvt år, og det har udviklet sig til planer om en egentlig fusion, fortæller gartneriejer Ove Nielsen, Vejle-Allested, der er formand for Gartnerskolen Søhus.

- Initiativet kommer fra os, og det er vel meget naturligt, at det er den lille skole, der går til den anden, siger Ove Nielsen.

Planerne er, at de enkelte undervisningshold skal lægges sammen, og eleverne skal fordeles bedre, så der kan spares penge på lærerkræfter og administration.

- De to skoler har længe konkurreret om eleverne, og den konkurrence er grundlæggende usund. Vi vil hellere samle ressourcerne og skabe en bedre skole for eleverne, understreger Gartnerskolens formand.

- Der er endnu ikke besluttet noget navn til den fælles skole, oplyser Ove Nielsen og nævner, at drøftelserne derfor indtil videre sker under arbejdstitlen: »Jord til Bord« Uddannelsescenter.

Det nye center vil spænde over jordbrug (landbrug, gartneri, skovbrug), blomsterbinding, levnedsmiddel (kok, tjener, bager), mejeribrug, HTX og erhvervsakademi (laborant, procesteknolog og serviceøkonom).

Ove Nielsen forventer, at det allerede eksisterende samarbejde med Dalum Landbrugsskole fortsætter som hidtil.

Læs også