Dyrskueinteressen intakt

(LANDBRUG FYN) Kun få ledige pladser på Det fynske Dyrskue i juni. Programmet byder blandt andet på minister-morgentale.

- Tilmeldingsfristen til bygge- og maskinudstillingen er passeret, og på nuværende tidspunkt har vi lige som i fjor endnu få ledige pladser. Dem forventer vi også i år at få fyldt indenfor de kommende uger, så pladsen er helt fyldt som de senere år, lyder det fra sekretariatschef Frans Erve, De fynske Landboforeninger, der nu står med ansvaret for dyrskuets afvikling. En opgave, som var inkluderet i stillingen, som han tiltrådte sidste efterår.

Han afløser dyrskuekoordinator Carl Allesø, der, som nævnt andetsteds i bladet, netop i denne uge går på pension og dermed afleverer den næsten fyldte dyrskueplads til den endelig planlægning af skuet.

I hvert fald ikke i første omgang.

Men måske fremover, idet der sammen med øvrige skuer rundt i landet i år vil blive iværksat en forbrugerundersøgelse på selve skuet, hvor besøgende vil blive adspurgt om deres besøg og forventninger til dyrskuet.

- Vi vil rent ud sagt gerne vide, hvorfor de kommer på dyrskuet. Undersøgelsen skal så være med til at forme arrangementet mere efter kundeønskerne, påpeger Frans Erve.

Endvidere indføres en ungdomsbillet indtil 17 år - til 30 kroner. De voksne skal uændret betale 60 kroner i entré.

Endnu er skuets program under forberedelse, og tilmeldingen af dyr starter først i april måned. Frans Erve kan dog allerede nu oplyse, at den fynske fødevareminister Mariann Fischer Boel holder talen ved det »mejerigtige morgenbord« for udstillerne fredag morgen.

Læs også