Fjerkræ kan slippes ud

Fødevaredirektoratets anbefaling om at holde fjerkræ indendørs på grund af Aviær influenza ophæves.

Undersøgelser i Holland godtgør, at smittespredningen ikke er sket via vildfugle eller som luftbåren smitte, men at den hovedsagelig er sket via kontakter - primært med personer.

Fødevaredirektoratet anbefalede den 3. marts, at fjerkræbrug med udegående dyr eventuelt holdt dyrene inde, da vilde fugle kunne være en mulig smittekilde. Plantedirektoratet udsendte den 4. marts 2003, efter en henstilling fra Fødevaredirektoratet, en meddelelse (ØKO 1/2003), som tillod fjerkræbrug med udegående dyr (økologiske høns) at holde disse inde indtil videre.

For at få overblik over forekomsten af lavpatogent Aviær influenzavirus har Fødevaredirektoratet i samarbejde med Danmarks Veterinærinstitut og Danmarks Miljøundersøgelser iværksat et undersøgelsesprogram, hvor der tages virusprøver fra en lang række trækfugle, som kommer til landet via Holland.

Læs også