Danske andelsselskaber satser milliarder i udlandet

(LANDBRUG FYN) Arla Foods og Danish Crown markerede i går og i dag, at man er villig til at satse milliarder i udenlandske virksomheder i de kommende år.

Fusionsselskabet, Arla Foods UK plc, går som led i aftalen på børsen i London.

I dag efter lyder meldingen fra Randers: Danish Crown starter virksomhed i Tyskland.

Samtidig er Danish Crowns datterselskab i England, Tulip Ltd, gået ind i de afsluttende forhandlinger om køb af den engelske forædlingsvirksomhed, Hygrade Foods Ltd. Tulip har afgivet et købstilbud på virksomheden.

Med ovenstående udmeldinger markerede den danske andelssektor i denne uge, at man er villig til at satse milliarder på udenlandske virksomheder i de kommende år.

Fusionsaftalen indebærer, at Arla Foods amba vil eje 51 procent af aktierne i Arla Foods UK plc. De resterende 49 procent af aktierne vil ejes af de nuværende aktionærer i Express Dairies plc.

Arla-formand Knud Erik Jensen pointerer, at man fra moderselskabets side er interesseret i at knytte de britiske leverandører tættere til det nydannede selskab. Det kan eksempelvis komme til at ske via bonusaftaler. Men Knud Erik Jensen vil ikke afvise, at briterne på længere sigt kan blive andelshavere i selskabet.

Det er i første omgang udbening af forender, der sættes i gang, og det er planen i løbet af foråret at komme op på en ugentlig udbening af 25.000- 40.000 forender.

I et års tid har Danish Crown udbenet forender i en lejet virksomhed i Oldenburg, og her er den ugentlige produktion 50.000-60.000 forender. Varerne fra de tyske udbeningsafdelinger afsættes fortrinsvis på det tyske marked.

Desuden meddelte Danish Crowns datterselskab i England, Tulip Ltd, i dag, at man nu er gået ind i de afsluttende forhandlinger om køb af den engelske forædlingsvirksomhed, Hygrade Foods Ltd. Tulip har allerede afgivet et købstilbud på virksomheden. De afsluttende overtagelsesforhandlinger ventes at finde sted i løbet af april-maj.

Det er Hygrades aktiviteter inden for pølser, skinker og pålæg, som Tulip overvejer at overtage. Tulips omsætning vil med overtagelse af Hygrade-aktiviteterne blive forøget fra 3,6 milliarder kroner i 2001/02 til godt fem milliarder kroner, og medarbejderstaben øges fra 2.300 til 4.300, oplyser virksomheden.

Læs også