Utrættelig landmand med politisk karriereskift

(Effektivt Landbrug) 28 år efter sin etablering som landmand er det stadig offensive strategier, der præger hverdagen for den tidligere viceformand for landboforeningerne.

I landbrugskredse er ejeren af den svineejendom, Effektivt Landbrug i det kommende år skal følge, formentlig stadig en kendt mand.

Hans Bang-Hansen var, indtil oktober 2001 viceformand i det, der engang hed Landboforeningerne, og nu er en del af Dansk Landbrug.

Forud gik en 12 år lang karriere fra det tidspunkt, hvor han i 1989 som 34-årig blev formand for Horsens Landboforening. Herefter gik det slag i slag med formandskab i Østjysk Fælleslandboforening fra 1991, hvor han også tiltrådte som formand for landboforeningernes driftsøkonomiudvalg, og siden hen blev landskendt som en af de tre formandskandidater ved valget af ny landsformand for Landboforeningerne i 1995. Som bekendt løb Peter Gæmelke af med de fleste stemmer og fik formandshvervet, mens Hans Bang-Hansen i de følgende otte år var viceformand.

Som 19-årig etablerede han sig i et I/S samarbejde med sin far på den 111 hektar store Provstlund i Lund ved Horsens. Det var i 1975 og endnu mens, han var elev på Bygholm Landbrugsskole og i færd med at afslutte sin landmandsuddannelse.

- Derfor var det samtidig en skoleopgave at beskrive et projekt med 150 søer og salg af smågrise fra Provstlund, siger Hans Bang-Hansen.

I dag er produktionen på Provstlund øget til 330 søer, hvorfra også 60 procent af grisene opfedes på gården.

- Denne gård er dog afhændet igen til fordel for den 164 hektar store Marienborg ved Kørup, noget tættere på hjemmet i Lund ved Horsens, forklarer Hans Bang-Hansen.

- Efter en gennemgribende renovering af staldanlægget på Marienborg efter købet i 1989 er produktionsgrundlaget nu 400 søer, hvor vi også selv opfeder halvdelen af grisene.

- Planlægningen af det 1.100 søer store projekt på Håstrupgård havde vi dog allerede påbegyndt meget tidligere. Faktisk var planerne om at flytte staldanlægget 700 meter ud midt på marken søsat længe inden den såkaldte Auken-zone blev indført, fortæller Hans Bang-Hansen.

- I modsætning til nu, hvor det er kommunen, var det dengang amtet, der var myndighed i den slags sager. Det kræver en landzonetilladelse at flytte staldene ud i det åbne land.

Staldanlægget på Håstrupgård, der er organiseret i et selskab, Håstrupgård Svineproduktion, blev indviet ved et åbent-hus arrangement den 16. november 2001.

Som ejer af tre gårde, hvoraf Provstlund og Marienborg ved Horsens samdrives, dyrker han 430 hektar inklusiv forpagtninger. Den 330 søer store produktion på Provstlund er lejet ud for en 10-årig periode, mens svineproduktionen på Marienborg hører hjemme i et selskab, Marienborg Svineproduktion Aps. Håstrupgård Svineproduktion er organisatorisk et datterselskab under Marienborg Svineproduktion Aps. Begge selskaberne optræder derfor som lejere hos Hans Bang-Hansen.

Ud over at være næstformand i Nykredits bestyrelse og andet bestyrelsesarbejde har Hans Bang-Hansen indledt en politisk karriere for partiet Venstre. Han er således viceborgmester i Horsens, selv om det stadig er hans første valgperiode i Horsens Byråd. Ved det seneste kommunalvalg blev han tillige valgt til amtsrådet i Vejle Amt.

I fem artikelserier følger Effektivt Landbrug året igennem udviklingen på landbrugsbedrifter med plante-, kvæg- og svineproduktion samt en minkproducent og en maskinstation.

En række artikler fra Håstrupgård Svineproduktion ved Fredericia vil det kommende år give læserne mulighed for at følge en forholdsvis nystartet smågriseproduktion med 1.100 årssøer. Produktionen har SPF-X status.

Læs også