EU påtaler for lang sagsbehandlingstid i CHR

Nyt system skal omorganisere sagsbehandling, så fejl kan rettes hurtigere.

FVOs kontrol omfattede blandt andet kontrolsystemet for levende dyr via det såkaldte CHR, Centrale HusdyrbrugsRegister, hvor alle kreaturer er registrerede. Her var FVO meget tilfreds med det danske system, men påpegede en til tider for lang sagsbehandlingstid, når der opdages fejl.

Fødevaredirektoratet har imidlertid udviklet et system, der skal omorganisere sagsbehandlingen, og afventer i øjeblikket en endelig godkendelse af systemet. Dermed skulle problemet gerne snart være løst.

Kontrollen viste også, at det er lettere at spore kødet fra detailvirksomhed til besætning end fra besætning til detailvirksomhed, hvor det skulle fungere lige godt begge veje.

- Alt i alt synes vi, at vi har fået ganske pæne karakterer for vores kontrol. Vi retter op på de forhold, vi har fået kritik for. Fødevaresikkerhed har høj prioritet i Danmark, og er også vigtig for den danske eksport af fødevarer. Derfor skal tilliden til den danske kontrol være helt i top, siger vicedirektør i Fødevaredirektoratet Henrik G. Jensen.

Læs også