Terrorfrygt kan give højere gødningspriser

(EFFEKTIVT LANDBRUG) EU strammer reglerne for kunstgødning af typen N-34 efter eksplosion på gødningsfabrik i Frankrig. Krav om testsprængninger af gødning.

En kommende opstramning af sikkerheden for gødningsproduktet N-34 kan udarte til et egentligt forbud.

- Et importstop vil betyde større omkostninger for landmændene. Selvom forbruget af N-34 er faldet, blandt andet fordi det ikke indeholder svovl, så er N-34 med til at holde prisniveauet for al gødning nede, siger direktør Hans Jørgen Hansen, handelsselskabet B2Bagro i Fredericia.

Når terrorister skal vælge sprængstof til deres hjemmelavede bomber, er materialernes tilgængelighed et afgørende kriterium. Kemikaliet ammoniumnitrat, der bruges som kunstgødning i landbruget, står højt på terrorgruppernes indkøbsliste, fordi stoffet er let tilgængeligt i store mængder.

EU er på vej med en stramning af reglerne for import af gødning med et indhold af ammoniumnitrat på over 28 vægtprocent. Den billigste gødning på markedet er N-34, der er baseret på ammoniumnitrat med et indhold på 34 vægtprocent.

Stramningerne sker ikke direkte som følge af terrortruslen, men efter en alvorlig eksplosionsulykke på en kemikaliefabrik i Frankrig i efteråret.

- Det er endnu ikke fastlagt, hvad der skal forstås ved »et parti«, oplyser inspektør Troels Knudsen, Plantedirektoratet.

Gødningen skal være af en kvalitet, så den kan tåle at ligge på lager hos landmanden mere end en enkelt sæson.

N-34 kom på markedet for knap 10 år siden som et billigt alternativ. Allerede dengang var kravene til transporten af N-34 skærpet i forhold til andre gødningstyper.

- N-34 må ikke sælges i løs vægt, og den skal transporteres i pakker med højst 500 kilo, forklarer direktør Hans Jørgen Hansen, handelsselskabet B2Bagro i Fredericia.

Læs også