Iversen i spidsen for de røde

Lars Iversen valgt som landsformand for RDM. Posten betyder, at han indtræder som eneste fynske medlem i bestyrelsen i den nye landsdækkende kvægavlsforening. Hos Jersey blev Peter Høj, Ny Stenderup, i onsdags valgt som ny næstformand.

Som repræsentant for næste generation af RDM-avlere blev 42-årige Lars Iversen, Stensby, i onsdags udpeget til ny formand. Ikke for Landsforeningen for Rød Dansk Malkerace, der for fire år siden blev til RDM-Danmark i forbindelse med sammensmeltningen af RDM-avlsafdelingerne i landets kvægavlsforeninger, men for RDM-bestyrelsen i den kommende landsdækkende kvægavlsforening.

Med dannelsen af Kvægavlsforeningen Danmark, der fortsat er arbejdstitlen for fusionen af de seks danske kvægavlsforeninger, som tiltræder i kraft her fra nytår, ophører den egentlige landsforening for RDM som selvstændig forening. Ligesom de øvrige raceforeninger og andre kvægavlsorganisationer indtræder foreningen i den nye store, samlende forening.

Lars Iversen får som RDM-formand den ene af de 13 bestyrelsesposter i foreningen - i øvrigt som eneste fynske repræsentant.

I onsdags fik kvægavlsforeningen sine vedtægter endelig godkendt og udpeget såvel bestyrelse som formandskab. Den hidtidige formand for Kvægavlsforeningen Taurus, Chr. Ladefoged, Nørager, bliver foreningens første formand, og som viceformænd blev udpeget sjællandske Lars Duchwaiter og jerseyformanden Uffe Gottschalk Jensen fra Vonge.

På grund af tidspres ved mødet i sidste uge fik den nye landsdækkende kvægavlsforening ikke et endegyldigt nyt navn. Det venter man med at beslutte, når bestyrelsen samles igen i begyndelsen af januar.

Lars Iversen, der driver Stensgård i Stensby og som i den nybyggede løsdriftsstald har 130 RDM-køer, er formand for Fællesudvalget for Kvæg i Fyns Amt. Tillige er han formand for Kvægavlsforeningen Fyn, der her fra nytår indlemmes i den nye landsforening.

Igennem de seneste fire år har Lars Iversen været næstformand i RDM-Danmark, og i sine helt unge år var han med i bestyrelsen og senere formand for den lokale fynske RDM-forening.

Han blev ved konstitueringen i racebestyrelsen i jerseyafdelingen i den nye landsdækkende kvægavlsforening valgt som næstformand. Han afløser Jørgen Mikkelsen, Søsten, der var næstformand og avlsudvalgsformand i Dansk Jersey, som nu indgår i Kvægavlsforeningen Danmark. Han fortsætter som avlsudvalgsformand, medens Peter Høj sammen med Uffe Gottschalck Jensen, Vonge, der blev genvalgt som jerseys førstemand for endnu en periode, tager sig af det »politiske« i Dansk Jersey.

Peter Høj, der har 130 jerseykøer hjemme på Haugstedgård, har siddet i Dansk Jerseys bestyrelse i tre år. Han er tillige næstformand i Fynsk Jersey og med i bestyrelsen for jerseyafdelingen i Kvægavlsforeningen Fyn. Endelig sidder han i bestyrelsen i Dansk Jerseyexport.

Læs også