Små fynske mejerier betaler mere end Arla

Ørbæk og Ullerslev Mejeri betaler henholdsvis to og tre procent mere i efterbetaling til deres leverandører end det store dansk-svenske mejeriselskab.

Foto: Erik Hansen

Det har været et godt år for de to små privatejede mejerier Ørbæk Mejeri og Ullerslev Mejeri. Det konstaterer ejerne, Preben Fauerholt Jensen, Ørbæk, og Niels Stage Pedersen, Ullerslev.

Ullerslev betaler leverandørerne tre procent mere i efterbetaling end Arla Foods. Og Ørbæk to procent mere i forhold til det store dansk-svenske mejeriselskab, hvis afregningsmodel de fynske »miniputter« i øvrigt konsekvent følger hen over året.

I procenter har Arla udbetalt seks procent i efterbetaling til mejeriets leverandører, mens Ullerslev og Ørbæk har udbetalt henholdsvis ni og otte procent til deres.

- Resultatet er tilfredsstillende. Det må vi sige. Vi kan naturligvis altid ønske os mere. Men det har også kostet mejeriet noget at få os med. Og vi fornemmer, at der er vilje til, at vi hen ad vejen kan få noget mere for vores mælk, siger Søren Fredslund.

- Og vi må ikke glemme, at vi selv er med til at sætte dagsordenen. Vi kan snakke sammen om tingene. Det synes jeg er utrolig vigtigt. Det er også den melding, jeg får fra de andre leverandører, tilføjer han.

Samtidig med, at Ørbæk Mejeri har haft et godt år, fragter mejeriets tankbiler stadig større mængder mælk fra forskellige steder i landet, blandt andet Hirtshals, til Ørbæk og de andre fynske mejerier, som Ørbæk leverer mælk til, for eksempel Ullerslev og Sinai. I alt køber og sælger Ørbæk Mejeri omkring 250 tons mælk om ugen.

Umiddelbart har Preben Fauerholt ikke planer om at udvide kredsen af leverandører, der leverer mælk til mejeriet.

- Vi har det mælk, vi skal bruge. På den anden side har vi aldrig sagt nej til folk, der ligger fornuftigt og har lyst til at levere til os. For det er klart, at det koster noget, at ligge og køre mælken rundt. Det er ikke gratis, siger den fynske mejeriejer.

Læs også