GMO-beslutning løser ikke problemerne

- Det er en overdrivelse at sige, at forbrugernes frie valg er sikret, når de tungeste varer produceret med brug af gensplejsning - nemlig kød, mejeriprodukter og æg - er undtaget fra mærkning, siger Økologisk Landsforenings formand Knud Erik Sørensen.

I fremtiden vil forbrugernes bedste mulighed for at sikre sig mælk, kød eller æg, som er produceret uden brug af gensplejsning, være at vælge de økologiske varer, påpeger han.

Sent i går aftes nåede EU’s miljøministre frem til enighed om den nye forordning, som foruden at fastlægge regler for gensplejsede fødevarer også vil bane vejen for dyrkning af gensplejsede afgrøder i medlemslandene.

Økologisk Landsforening finder det meget problematisk, at det ikke lykkedes at sikre erstatningsansvar, når gensplejsede planter spreder sig til andre marker og naturen. Et flertal i Folketinget havde ellers pålagt miljøministeren, at han skulle stemme nej til forordningen om mærkning og sporing, hvis ikke der blev stillet krav om erstatningsansvar for GMO-producenterne i lighed med andre former for miljøansvar.

- Når myndighederne ikke vil sikre, at forureneren betaler, når planterne spreder sig - og det gør de - står de økologiske producenter og andre, der gerne vil lave en GMO fri produktion, tilbage med alle udgifter til adskillelse fra GMO-planter og tab på deres egne varer, når der kommer utilsigtet GMO i dem, f. eks. gennem spildfrø og spredning af pollen med vinden. Det er en fordyrelse af konkurrerende produktionsformer og en direkte konkurrenceforvridning, mener Knud Erik Sørensen.

Han tilføjer, at Økologisk Landsforening vil arbejde videre for en løsning på EU plan. Men gårsdagens beslutning i ministerrådet lægger pres på det udvalgsarbejde, som fødevareministeren har sat i gang for at finde en national strategi for sameksistens mellem GMO- og GMO-fri produktion. Opgaven er nu at formulere en løsning på spørgsmålet om erstatningsansvar samt finde frem til tiltag, der vil forebygge problemerne; tiltag som må betales af de producenter, der bruger GMO.

Læs også