Erfaren leder til nyt landbocenter

Den kommende direktør for LandboFyn i Vissenbjerg har mange års erfaring med samarbejde og ledelse.

Den nye Greve på slottet.

Overskriften for denne artikel kunne for så vidt godt have set sådan ud. Forslaget blev dog alligevel droppet.

Realiteten er, at det nye nordvestfynske landbocenter, der er under opførelse i Vissenbjerg, og som – ligesom den nye fusionerede landboforening – får navnet »LandboFyn«, har ansat en direktør, som tiltræder 1. december, samtidig med at det nye center tages i brug.

Ikke færre end 32 kvalificerede ansøgere havde lagt billet ind på den nyoprettede direktørstilling.

Til sidst faldt valget på lederen af Jysk Kvægrådgivning, den 43-årige agronom og HD i organisationsstrategi, Dorit Greve.

Gården drives sammen med den nærliggende gård, Ulriksminde, som parret også ejer. Bedriften omfatter i alt ca. 300 ha samt en besætning på 300 søer plus slagtesvin.

Ret meget fritid bliver det således ikke til, når både landbruget og et lederjob skal passes. Dog er hesteavlen en stor hobby. I øjeblikket har Dorit Greve og hendes mand tre-fire Dansk Varmblod hopper, som de avler på.

Engang lykkedes det dem at få en sølvmedaljehoppe, og i år vandt de titlen »Årets Føl« i Dansk Varmblod region 5.

Vigtigt er det også at nævne, at parret har fire børn, to drenge på henholdsvis 14 og 12 år og to piger på ni og syv år.

Endelig kan det ud fra ovenstående vel ikke komme bag på nogen, at LandboFyn’s kommende direktør bliver boende på gården i Egtved. Der er trods at kun ca. 60 km at køre fra Egtved til Vissenbjerg, og der er motorvej stort set hele vejen.

- For tre år siden kom Midtjysk Landboforening med i samarbejdet, der fik navnet Jysk Kvægrådgivning, som jeg har været med til at bygge op og har været leder af fra starten.

I dag servicerer Jysk Kvægrådgivning de tre foreninger, Kolding Herreds Landbrugsforening, Brørup Landboforening og Midtjysk Landboforening. Jeg sidder med i ledergruppen i de tre foreninger, og kvægrådgivningen beskæftiger i dag 15 medarbejdere inklusive kontorpersonale og assistenter.

Rådgivningssamarbejdet omfatter i dag ca. 600 bedrifter med kvæg (over fem køer) af en eller anden slags. Arbejdet med dette samarbejde har givet mig en god erfaring omkring sammenlægninger m.m., og det er noget af det, jeg skal trække på i mit nye job hos LandboFyn, hvor godt 100 personer flytter ind i et nyt hus 2. december.

- Det er en utroligt spændende opgave at skulle fylde sådan et hus med arbejde, medarbejdere og nye traditioner. Men betingelserne er fantastisk gode.

- Jeg betragter mig som en katalysator til at få tingene til at fungere, så kunderne/medlemmerne kan se, at LandboFyn fungerer. Medlemmerne skal kort sagt have valuta for deres nye hus. Og vi skal bevise, at beslutningen om at bygge og fusionere var rigtig – ved at levere den vare, medlemmerne og andre kunder efterspørger.

- Landbruget er i forandring og udvikling. Derfor skal rådgivningen også være i forandring og udvikle sig, understreger Dorit Greve. Vi skal ikke sætte os hen i et hjørne og vente på, at udviklingen kører forbi.

- Jeg vil gerne være med til at få tingene til at fungere – og lægge tingene åbent frem. Vi skal arbejde fremadrettet og team-orienteret, og vi skal gøre det bedst for kunderne/medlemmerne.

- I kraft af Landbrugsrådgivningen NordVestfyn er der allerede meget fælles. Men nu skal et nyt hus fyldes. Og de tre ting, jeg har nævnt, skulle gerne afspejles ud til, at kunderne/medlemmerne får det, de efterspørger.

- Jeg skal være med til at sikre betingelser, så det bliver optimalt, det der kommer ud til de 1150 medlemmer af LandboFyn. Og vi – alle medarbejdere i huset – skal bevise, at dette her er en god investering, fordi man her fra får en supergod rådgivning og erhvervspolitisk opbakning.

- LandboFyn’s kunder og medlemmer skal gerne kunne sige med tilfredshed: »Jeg kommer på LandboFyn«.

Læs også