Debat om landbrugsfusion spidser til

Senest i slutningen af november kender vi svaret - bliver Landboforeningerne og Dansk Familielandbrug fusioneret til en organisation eller ej. Spørgsmålet er, siden det blev kendt i foråret, blevet debatteret kraftigt og har delt de små familielandbrug i to lejre - for og imod fusionsplanerne. Forleden havde Vejle Amts Familielandbrug indkaldt til informationsmøde om fusionen, der heller ikke her mødes med udelukkende begejstring, til trods for formand Sven-Aage Steenholdts erklærede støtte til en fusion.

Bølgerne går stadig højt i debatten omkring en fusion mellem Landboforeningerne og Dansk Familielandbrug. Det gælder også i Vejle Amts Familielandbrug, hvor formanden Sven-Aage Steenholdt trods sin store støtte til fusionsplanerne, også erkender at omkring halvdelen af medlemmerne formentlig er imod. Og om det lykkedes at få nogle af dem omvendt i forbindelse med informationsmødet forleden er uvist.

- Vi havde en saglig debat, og jeg tror at nogle var lidt overraskede over at især de økonomiske konsekvenser kan blive større end et nej til en fusion, siger Sven-Aage Steenholdt, i erkendelse af, at medlemstallet er for nedadgående.

Selv vurderer han chancerne som fifty-fifty for, om fusionen bliver en realitet eller ej.

- Den problemstilling er allerede blevet aktuel ved valg af delegerede, men man må jo følge demokratiet og lade både modstandere og tilhængere af fusionen være repræsenterede, siger han.

- Det bliver en af de ting vi skal diskutere på et kommende bestyrelsesmøde den 11. september og igen efter det første delegeretmøde senere samme måned, fortæller Sven-Aage Steenholdt.

- Selv betragter jeg ikke et nej til fusionen som et nederlag, selv om jeg er for. På samme måde håber jeg at modstanderne vil forholde sig ved et ja til fusion. Dog håber jeg at det bliver et overbevisende ja eller nej, så det ikke bliver få stemmer der skiller, siger Sven-Aage Steenholdt, der også er ked af hvis det bliver et person spørgsmål. Han er klar til at blive siddende som formand selv om det bliver et nej til fusionen, og så må det ifølge ham selv blive op til generalforsamlingen at tage stilling til det spørgsmål senere.

Læs også