Fynsk hudevirksomhed i den internationale superliga

Hudeforarbejdningsvirksomheden Scan-Hide Amba i Vester Skerninge har på 10 år etableret sig som Skandinaviens største og en af Europas 10 største i branchen.

Danske kreaturhuder er efterspurgt af garverier verden over på grund af deres høje kvalitet og store ensartethed.

Medvirkende til de danske huders succes i den internationale læderbranche er desuden, at leverandøren af over 90 procent af alle danske huder, hudeforarbejdningsvirksomheden Scan-Hide i Vester Skerninge satser meget på åbenhed i relationerne mellem producent og aftager af huderne, blandt andet i kraft af åbent samarbejde om pris og kvalitet samt langsigtede kontrakter, hvorved kunderne er sikret forsyningssikkerhed med hensyn til volumen, kontinuitet, kvalitet og leverancer.

Scan-Hide har i løbet af de sidste to år investeret 65 millioner kroner i en udvidelse af virksomheden med et moderne, højteknologisk og meget miljøvenligt wetblue/wetwhite garveri med en kapacitet svarende til ca. 2000 huder pr. dag. Virksomhedens samlede kapacitet kan dermed ved syv-døgns drift dække hele den danske produktion af kreaturhuder.

Mens det produkt, der i de første år udgik fra Scan-Hide, udelukkende var rå, saltede huder, betyder det nye wetblue/wetwhite garveri, at de danske huder nu kan forædles frem til et halvfabrikat, som er meget efterspurgt af garverier i ind- og udland.

Endnu gennemgår kun ca. 30 procent af huderne denne forædlingsproces, men allerede inden årets udgang regner man med, at 60 procent af huderne vil gå gennem det nye garveri.

Anlægget, der er taget i brug i foråret 2002, er meget avanceret med en høj grad af automatisering, en høj miljø- og arbejdsmiljøstandard og en høj grad af ressourcebesparelse.

Således håndteres alle kemikalier automatisk i lukkede systemer. Anlægget har automatiske fylde- og tømmesystemer til valker, bade m.v. Alt spildevand håndteres i lukkede systemer, og de forskellige vandfaser renses og genbruges i videst muligt omfang. Endvidere er anlægget udstyret med intern kromrensning og mulighed for genbrug af krom, der tidligere var den helt store forureningsfaktor i garveriindustrien.

- Vi lægger meget vægt på et åbent og tillidsfuldt samarbejde med vore kunder, fortsætter Anders Autzen. Endvidere gør vi meget ud af at have styr på sporbarhed og oprindelse, hvilket ikke mindst har vist sig vigtigt set i lyset af de senere års BSE-problemer.

- Nogle spaltprodukter går desuden tilbage til levnedsmiddelindustrien, og også af den grund kræves der 100 procent sporbarhed. Det koster os et par millioner om året at opretholde dette BSE-beredskab, men det er indsatsen værd.

- Tillige har vi her i landet i mange år haft et godt hudehåndteringssystem, ligesom det her er huderne – leverandørerne – der ejer hudevirksomhederne.

Antallet af forarbejdede huder er steget fra ca. 275.000 i 1991/92 til ca. 625.000 ferske huder i 2000/01. Leverancerne omfatter ca. 90 procent af alle slagtninger på de klassificerede slagtesteder i Danmark samt ca. 120.000 ferske huder fra slagterierne i Husum og Niebüll i Tyskland.

Derudover behandles en mindre del saltede huder fra de mindre slagterier i Danmark og huderne fra Kødfoderfabriken Daka i Randers Disse udgør ca. 50.000 større huder og ca. 100.000 mindre kalveskind. Endvidere behandles en mindre del fåre- og lammeskind.

Læs også