15 millioner kr. i erstatning til fjerkræbranchen

”Vi er tilfredse med, at ministeren har udvist forståelse for den meget svære situation, som den enkelte landmand er kommet i. Den enkelte landmand skal selv betale 10 % af sit direkte tab i selvrisiko, og fjerkræbranchen bærer stadig hovedparten af det samlede tab på 100 mio. kr. Men det er da glædeligt, at vi har fundet en løsning, der betyder, at ingen landmand vil gå fallit på grund af Newcastle Disease. Vi ser nu frem til, at de sidste restriktioner kan løftes, så vi kan komme i gang med at producere æg og kyllinger igen,” siger formanden for Det Danske Fjerkræraad, Jens Peter Rønholt.

I øjeblikket drejer det sig om 24 landmænd med slagtekyllinger, der er i klemme i beskyttelseszonerne. Ud over de ramte landmænd får de rugerier, som er blevet ramt af restriktionerne i forbindelse med Newcastle Disease, også sikret en kompensation for en mindre del af deres tab forårsaget af restriktionerne på transport af fjerkræ.

Fødevareministeriet og fjerkræbranchen og landbruget bidrager med hver 15 mio. kr. til de ramte landmænd. Der er ingen erstatning til de ramte slagterier og pakkerier. De samlede omkostninger for fjerkræbranchen løber op i knap 100 mio. kr. plus tabte markedsandele som følge af importforbud mod danske fjerkræprodukter. Alle tab ved det nuværende udbrud af Newcastle Disease - ud over de 15 mio. kr. fra ministeriet - bæres af fjerkræbranchen og landbruget selv.

Fjerkræbranchen har aftalt med ministeriet, at der arbejdes videre med at finde en langsigtet løsning for de landmænd, som risikerer at blive uskyldigt ramt i bekæmpelsen af Newcastle Disease i fremtiden.

På mødet deltog ud over Jens Peter Rønholt og Peter Gæmelke også Martin Merrild, formand for Dansk Erhvervsfjerkræ, og Per Pedersen, formand for Dansk Slagtefjerkræ.

Læs også