Fynske landbrugsuddannelser på Agromek

Kun få unge vælger en uddannelse inden for landbruget. Derfor er det nødvendigt at synliggøre landbrugsuddannelserne og fortælle, hvilke muligheder de indebærer, siger det fynske landbrugs studie- og uddannelseskonsulent, der »viste flaget« på Agromek

- Jeg medvirkede for nylig ved et arrangement i Søndersø Kommune, hvor flere forskellige erhverv præsenterede deres uddannelsestilbud og –muligheder for ca. 200 elever fra skolernes 8.-10. klasser. De unge skulle på forhånd vælge tre forskellige fag, som de ønskede at høre noget om, - og kun tre valgte at høre om landbruget!

- Det er barske tal, som desværre nok svarer ganske godt til de virkelige forhold »ude i samfundet«. Det afspejler, at stadig flere unge kommer andre steder fra end fra landbruget. Og det understreger, at vi i landbruget skal konkurrere med mange andre erhverv og uddannelser om de unge menneskers interesse. Derfor er det vigtigt at være med der, hvor folk kommer, så vi kan fortælle om den alsidighed og de mange muligheder der er i landbrugets uddannelser.

Det siger Jens Jensen, der er studie- og uddannelseskonsulent for det fynske landbrug og tillige projektmedarbejder på Dalum Landbrugsskole, og som på sidste uges Agromek landbrugsmesse i Herning havde etableret en »Info-bar« med orientering om landbrugets uddannelsestilbud – ikke mindst på Fyn.

- På Agromek møder vi dels mange kommende elever til de fynske landbrugsskoler, ligesom der også kommer mange tidligere elever, som vi – med »Dalum-kasketten« på - snakker efteruddannelse med.

- Vi orienterer også om agrarøkonom-uddannelsen på Dalum Landbrugsskole. Det er en meget alsidig uddannelse, som åbner mange døre og vide muligheder, påpeger Jens Jensen. Omkring halvdelen af de færdiguddannede agrarøkonomer får job i primærlandbruget og tilknyttede virksomheder, mens de øvrige typisk bliver ansat inden for serviceerhverv, organisationer m.v.

I den forbindelse kunne han på Agromek fortælle om en lang række aktiviteter, hvis målgrupper spænder lige fra unge med fritidsjob i landbruget og til elever, som er i gang med en egentlig landbrugsuddannelse.

- Cirka 75 procent af dem, der påbegynder en uddannelse, har i forvejen haft fritidsjob i landbruget, fortæller Jens Jensen. Det er en virkelig god indgangsvinkel til at rekruttere unge til landbruget. Derfor følger vi det op med et weekendkursus på Korinth Landbrugsskole den 12.-14. april, hvor unge med fritidsjob i landbruget dels får noget at vide om arbejdssikkerhed, landbrug og uddannelsesmuligheder og dels får mulighed for at være sammen med andre unge med interesse for landbrug – væk fra mors kødgryder.

Kurserne, der finder sted på Dalum Landbrugsskole, omhandler de tre driftsgrene – henholdsvis kvæg (4., 11. og 21. marts), svin (5., 12. og 21. marts) og planter (6., 13. og 21. marts). Tilmelding skal ske til uddannelseskonsulent Jens Jensen, Dalum Landbrugsskole, telefon 6613 2130 eller e-mail: jj@dalumls.dk – senest 18. februar til »Aktuelt i Landbruget« og 4. april til weekendkurset.

Læs også