Konkurrence fra Tyskland har presset foderprisen i Sønderjylland

Enkelte svineproducenter har hentet en besparelse på 400.000 kroner ved at handle foder syd for grænsen.

Tysk produceret svinefoder kan udmærket konkurrere med dansk foder på såvel kvalitet som pris.

- Vi har eksempler på, at sønderjyske svineproducenter i praksis har sparet 300.000-400.000 kroner ved at hente tilbud syd for grænsen. Og det på et foder, der er fuldt ud ligeså godt som et danskproduceret foder.

Det er meldingen fra svinerådgiver Christina Hansen fra Sønderjysk Svinerådgivning (billedet).

Hun slår dermed fast, at den danske foderstofbranche har fået alvorlig konkurrence fra tyske foderstoffirmaer. Tilmed en konkurrence, man ikke kan udelukke ved at så tvivl om kvaliteten af de udenlandske produkter.

- Det tyske svinefoder, vi har undersøgt fra ATR Landhandel, Reifeisen og fra den danske importør B2B Agro, kan der ikke sættes en finger på. Der er muligvis flere tyske firmaer på det danske marked, vi ikke selv har undersøgt, der kan levere lignende kvalitetsfoder, påpeger Christina Hansen.

- Man kan så spørge sig selv om, hvorfor det sker, siger den sønderjyske svinerådgiver.

Hun vurderer, at der på foder til smågrise, søer og slagtesvin har været omkring 10-12 kroner pr. 100 kg at hente i besparelse ved at handle med tyske firmaer. Og der er vel at mærke tale om foder, der overholder alle danske standarder, og som kvalitetsmæssigt er sammenligneligt med dansk foder.

Hun nævner samtidig, at flere lokale landmænd har betegnet enkelte danske foderstoffirmaers prispolitik som usædvanlig hård, fordi foderpriserne ikke har kunnet forhandles.

- Vi oplever lige nu, at mange svineproducenter i Sønderjylland siger: »Nu må de danske firmaer komme og bevise, at de har nogle bedre blandinger til en bedre pris end de tyske konkurrenter. Hvorfor skulle vi ellers skifte til et dansk firma igen?«, nævner Christina Hansen.

- Vi sender jo selv fire ud af fem grise til udlandet, og i Danmark skal vi som bekendt være ekstra konkurrencedygtige, fordi vi har en masse særregler på miljøsiden. Ikke mindst derfor betyder foderpris og -kvalitet ekstra meget herhjemme.

- Kan man som svineproducent spare flere hundredetusinde kroner på fodersiden, gør man selvfølgelig det. Og man flytter ikke tilbage for at spare 5.000 kroner, slutter Christina Hansen.

Sønderjysk Svinerådgivning er netop gået i gang med en omfattende analyse af foder fra danske og udenlandske foderfirmaer. Resultaterne offentliggøres efter planen fire gange årligt.

Læs også