Boye fynsk amtsborgmester

Efter amtsrådsvalget blev der i i nat indgået en konstitueringsaftale mellem Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre.

Partierne besluttede i enighed, at man konstituerer sig som følger i det nye amtsråd:

* Amtsborgmester, Jan Boye (C)

* 1. Viceamtsborgmester, Kristian Grønbæk Andersen (B)

* Formand for Trafik- og Miljøudvalget, Poul Weber (V)

* Formand for Sygehusudvalget, Poul-Erik Svendsen (A)

* Formand for Undervisnings- og Kulturudvalget, Carsten Abild (V)

* Formanden for Social- og Psykiatriudvalget, Ib Dalsfledt (O)

* Formand for Forebyggelses- og Sundhedsudvalget, Bo Libergren (V)

Dermed får landbruget en ny Venstremand i spidsen for Trafik- og Miljøudvalget, som erhvervet i høj grad har været i berøring med gennem de seneste år, ikke mindst omkring VVM-sagerne. Poul Weber er i øvrigt selv landmand, idet han selv driver en mindre bedrift ved Stenstrup med frilandsgrøntsager.

Først torsdag den 22. november klokken 17.00 skal de personlige stemmer være optalt. På det tidspunkt vil Fyns Amts Valgbestyrelse mødes og godkende den officielle Valgbog, hvorefter det vil blive offentliggjort hvilke kandidater, der er valgt ind i det nye amtsråd.

Amtsrådet konstituerer sig selv på et møde den 10. december og overtager den politiske ledelse af Fyns Amt den 1. januar 2002.

Det konstituerende amtsrådsmøde starter i dag onsdag klokken 16.00 og er åbent for offentligheden.

Læs også