Hvem skal nu betale…

Politimesteren kræver, gårdejer Jørgen Christensen skal betale mere end en halv million kroner for tvangsmærkningen af sine kreaturer.

Dommeren i fogedretten i Holsted, Ellen Marie Sørensen, ønsker god tid til at overveje sin afgørelse i striden om regningen efter tvangsmærkningen af gårdejer Jørgen Christensens kreaturer – først fredag 13. december kl. 10.00 vil hun komme med sin kendelse.

Det sidste retsmøde er overstået, og Ellen Marie Sørensen lod afsluttende forstå, at parterne selvfølgelig kunne indgå et forlig – det anså hun imidlertid ikke for sandsynlig, så hun gør klar til at komme med en kendelse.

Parterne i sagen står meget langt fra hinanden.

I de afsluttende bemærkninger lod politimester Mogens Osborg klart forstå, at han ikke kan se anden mulighed end at lade Jørgen Christensen betale samtlige udgifter i forbindelse med tvangsmærkningen af hans omkring 170 kreaturer – et beløb, der er opgjort til 548.150 kroner.

På den modsatte side står Jørgen Christensen, der havde advokat Steffen Olsen-Kludt, København, til at føre sagen for sig, og på den side af retslokalet var holdningen en helt anden – blodprøveudtagning, registrering og øremærkning koster under 30.000 kroner, og det er det beløb, Jørgen Christensen maksimalt skal betale, hvis det står til advokaten.

- Allerede i retten sagde jeg, at aktionen ville koste flere hundrede tusinde kroner. Jeg mente da, at det ville koste omkring 300.000 kroner, men det blev det dyrere, fordi Jørgen Christensen ikke kunne anvise en stald. Vi ventede på at få opgivet en stald i to måneder, og det har til foder og fodring kostet de 200.000 kroner, lød det fra Mogens Osborg.

Han ville ikke bestride, at det er mange penge.

- Hvis Jørgen Christensen selv havde mærket sine dyr, havde der ikke været disse udgifter, der alle har været nødvendige og rimelige, sagde Mogens Osborg, der mener, at politiet har grebet sagen rigtigt an ved at fjerne dyrene fra ejendommen, så der ikke skulle opstå ballade – da fogeden gav tilladelse til, at myndighederne måtte skride til en tvangsmærkning, havde Jørgen Christensen ikke lovet at holde sig i ro.

- Advokaten har bragt adskillige fuldstændigt ligegyldige ting ind i sagen. Det er kun gjort for at sværte politiet til – gøre politiet til skurk. Er der en skurk, er det Jørgen Christensen, der er forpligtet til at overholde reglerne om mærkning som alle andre, understregede Mogens Osborg.

Han mener, at hele aktionen kunne være foretaget for 25.000 kroner, så der er tale om et ualmindeligt begrænset beløb, politiet kan gøre udlæg i Jørgen Christensens ejendom for – og langt under den halve million.

- Mærkningen har ikke blot været en aktion – det har været en straffeaktion mod Jørgen Christensen. Han skulle knaldes og køres ned på en tvangsauktion, så man havde løst sagen Jørgen Christensen. Det er dybt, dybt angribeligt, det politiet har lavet, fortsatte Steffen Olsen-Kludt.

- Aktionen er ugyldig, så politiet må selv stå for den fest – den store fest, de har holdt sig, så Jørgen Christensen skal ikke betale noget – og i givet fald et ualmindeligt begrænset beløb, mener den københavnske advokat.

Sidste kommentar kom fra politimester Mogens Osborg:

- Jeg har fuld tillid til fogeden, sagde Mogens Osborg og kaldte udtalelserne fra advokaten som det rene vrøvl.

Læs også