Nordisk frugt og bærkursus på Fyn

(LANDBRUG FYN) De danske frugt- og bærdyrkere deltager i internationale temadage fra på søndag i Nyborg. Frugtavler Peter Petersen, Nordborg, pointerer vigtigheden af internationalisering i dagligdagen.

De årlige temadage i frugt- og bærbranchen får denne gang i høj grad et internationalt islæt med temaer, der peger fremad for branchen.

Det skyldes, at de er planlagt sammenfaldende med »Nordisk Frugt- og Bærkursus«, som afvikles i dagene 26.-28. januar på Hotel Nyborg Strand.

- Internationalisering bliver en større og større del af vores dagligdag, og den kommende udvidelse af EU vil i endnu højere grad kræve, at vi tænker internationalt, siger Peter Petersen, Nordborg, der som næstformand i Frugt- og Grøntrådgivningen er medarrangør.

Peter Petersen påpeger, at for at klare sig i konkurrencen er det ikke mindst inden for forskning og forsøg vigtigt at få udnyttet den viden, der allerede er, men også at få udviklet ny viden. Samtidig skal der udvikles produktionsstrategier, og produktionen skal rationaliseres.

- Et kursus af denne art giver muligheder for at præge debatten. En debat, der kan være med til at skabe nogle visioner om erhvervets fremtidsmuligheder, fastslår Peter Petersen.

Uden for det egentlige kursusprogram er det af hensyn til de udenlandske kursister og indlægsholdere arrangeret plantagevandring tirsdag den 28. januar.

Kernefrugtprogrammet omfatter et besøg i frugtplantagen Magerholm ApS, ved Johannes og Niels Mortensen, Vejstrup. Her vil der være en beskæringsdemonstration. Industrifrugtprogrammet vil fortage en plantagevandring hos Svend Jensen, Skårup.

Endelig vil dagen blive afsluttet med en orientering om og rundvisning i en række forsøg på Forskningscenter Årslev.

Som formand for Æble-/Pæreklubben udtaler Jan Jager, Broby, at frugtbranchen kan man roligt give sig i kast med. Det er et erhverv, hvor man længe hører til den »unge generation«.

Foruden den oplagte mulighed til at supplere sin viden om bærproduktionen, så fremhæver formanden for Jordbær-/hindbærklubben, Svend Jensen, Skårup, at der trods et stramt program også er lejlighed til at aflægge besøg på de 16 firmastande, eller bare få sig en hyggelig snak med en god kollega.

Læs også