Landmænd køber grovvareforretning

Tre Vantinge-landmænd forventer stordriftsfordele ved at indrette kornlager i den nedlagte Agrova-bygning.

Stordrift skaber som oftest tiltag til en ny overskov af virksomheder. Sådan er det i de fleste brancher i disse fusionstider.

Om der en dag genskabes en lille ny andelsgrovvarevirksomhed i Vantinge er nok et spørgsmål, men kendsgerningen er, at tre lokale landmænd netop er gået sammen og har købt den nedlagte Agrova andelsfoderstofforretning af S.A.B. For snart en halv snes år siden overtog S.A.B. virksomheden i Vantinge, der blev drevet som afdeling indtil sidste sommer.

I første omgang vil de tre nye ejere, Hans Ringskjær samt fætrene Søren og Erik Kristensen, anvende brovægt, en gammel stålsilo samt en 800 kvadratmeter stor kornhal med gennemløbstørreri til kornbehandling og opbevaring. Hvorvidt foderstoflokalerne med tiden også skal rumme fællesindkøb af varer, har de tre landmænd ikke taget stilling til.

- Vore forældre har lige siden 50’erne haft et uformelt samarbejde om markmaskinerne, og det har vi ført videre. Vi er alle naboer til Agrova, der nu et år har stået tom, og da bygningerne så kom til salg til jul, blev vi enige om fælles at udnytte faciliteterne, siger Hans Ringskjær.

- Ved at samle større partier og tilbyde en ren og behandlet lagervare forventer vi, at vi kan blive mere interessante i samhandlen med foderstoffirmaerne.

Formelt overtager de tre landmænd den tidligere grovvarevirksomhed fra 30. juni, men allerede nu er nedbrydningen af foderfabrikken i bygningerne gået i gang. Med i købet følger også en bolig, som nu vil blive omdannet til lejligheder.

Læs også