BSE-mistænkt ko foreløbig frikendt

Ejerne af den besætning på Nordfyn, hvorfra en rutinemæssig prøve fra en slagtet ko onsdag viste positiv reaktion for BSE - kogalskab - kan formentlig ånde lettet op.

Resultatet af den første undersøgelse, som blev foretaget af Steins Laboratorium, Veterinærafdelingen i Ladelund, betød, at der bliver foretaget yderligere undersøgelser på Statens Veterinære Serumlaboratorium.

Fredag eftermiddag oplyste afdelingsforstander Thomas Krogh Nielsen, Serumlaboratoriets afdeling for Patologi og Epidemiologi, at en foreløbig undersøgelse viste negativ reaktion. Serumlaboratoriet skal imidlertid foretage endnu en undersøgelse. Det endelige resultat af denne vil først foreligge mandag den 9. juli. Indtil da vil de berørte besætninger fortsat være under offentligt tilsyn - med de der af følgende restriktioner.

Mistanken om BSE i den nordfynske besætning medførte straks, at der - indtil alarmen afblæses - ikke må føres levende dyr fra ejendommen. Dyr må kun leveres til slagtning efter særskilt aftale med Fødevareregion Fyn, og mælken skal afhentes separat. Ud over den besætning, hvor den mistænkte ko kommer fra, omfatter restriktionerne tillige en besætning i nærheden, som der er solgt fedekalve til. Desuden er tre kvier, som er solgt til Jylland, under observation.

Læs også