Kritik af profilavis

Før i tiden var Land og Folk en avis med socialistisk baggrund. Nu er det en landbrugsavis udgivet af Landbrugets Samfundskontakt i Ribe og Vejle Amter.

Men det er kun navnet den gamle og den nye avis har til fælles - et navn, som i følge udgiveren er et godt navn, fordi det er relevant for både udgiveren, landbruget og modtagerne.

- I det hele taget skal der ses på Land og Folk med friske øjne, skriver Landbrugets Samfundskontakt, som har sendt avisen ud til 288.000 husstande i Ribe og Vejle Amter samt kommunerne Ry, Hørning, Skanderborg og Odder. Formålet med avisen er at oplyse om landbrugets holdninger og forhold.

- Land og Folk er i den grad med til at ødelægge det gode image, som landbruget møjsommeligt har arbejdet på at give forbrugerne de seneste år, siger han til Landbrug Syd.

- Bladet har ikke en afbalanceret oplysning, men kører nærmest en skrækkampagne. Man får det indtryk, at hvis vi ikke bruger masser af kemikalier og hælder masser af gylle ud på markerne, må vi ty til GMO-produkter, for ellers dør hver anden i verden af sult, siger den fortørnede formand, idet han henviser til, at bladet både roser brugen af kemikalier i landbruget og fremfører, at GMO er med til at skabe et bedre miljø og sundere fødevarer. Samtidig skrives det i Land og Folk, at produktionsstørrelsen ikke har noget med dyrevelfærd at gøre.

I Land og Folk forklares, hvad økologisk landbrug går ud på og i en anden artikel fortælles, at madvarer fra konventionelle landbrug er sunde og sikre. I en debatartikel vedrørende genmodificering opridses nogle af argumenterne for og imod GMO-varer.

Af øvrige emner, der tages under behandling i avisen, er det moderne landbrugs dyrevelfærd, anvendelse af sprøjtemidler, arbejdsforholdene på moderne landbrug, samt fordelene ved gødning og gylle.

Læs også