Kald alle kyllingeproducenter til samling

FOR BILLIGE: Danske afregningspriser for kyllinger er for lave i forhold til udlandet. Vi må se at få gjort noget ved det, mener en af landets godt 300 producenter.

- Verdens bedste kyllinger til verdens billigste priser. Det er kendsgerningen for de cirka 330 producenter af slagtekyllinger i hele Danmark. Vi er ikke flere, end vi nemt kunne samles i et lokale, konstaterer Jørn Thorøe-Nielsen.

Til supplement for hans planteavlsbedrift leveres der årligt 350.000 kyllinger til Rose Poultry slagterierne. Som mange andre producenter føler han, at der ikke afregnes tilstrækkeligt for danske kyllinger.

- Dækningsbidragene i udlandet er større, og det er ikke rimeligt med de kvalitetsprodukter vi leverer, uden vækstfremmere, uden salmonella og uden campylobacter.

Thorøe-Nielsens kongstanke er at blive ISO 9000 godkendt. Med et grønt regnskab kan det yderligere anskueliggøres, hvilken kvalitetsproduktion der leveres.

- I dag er vi bundet på langtidskontrakter, som er for meget på slagteriernes præmisser. Det kunne være vigtigt, at skabe et konkurrencemoment over for aftagerne. Det er der ikke i dag.

En anden metode, som Thorøe-Nielsen dog ikke selv er tilhænger af, kunne være en samling af de fire slagterier i Danmark eller samarbejde med udenlandske slagterier. Den danske produktion er lille sammenlignet med udenlandske forhold.

- Tilsyneladende opnår fjerkræslagterierne ikke tilstrækkelige priser for produkterne i deres afsætningsarbejde, og når der ikke tjenes tilstrækkeligt, så må der være noget galt med effektiviteten. Så jeg må spørge mig selv:

- Kunne det tænkes, at være en bedre situation, hvis vi som producenter er medejere af slagteriet. Kan en aktiepost gøre en forskel? Svineproducenterne forvalter efter min opfattelse deres ejerskab af slagterierne godt, så der kunne være noget at tage fat på, fastslår den sydjyske kyllingeproducent Jørn Thorøe-Nielsen og afventer de reaktioner, der måske kan dukke op.

- Med høje proteinpriser og energiomkostninger og en høj dollarskurs vil der blive højere foderpriser, måske 10-15 procent. Noget tyder også på, at kornet vil stige i forhold til sidste år, mener Thorøe-Nielsen og påpeger, at netop det kræver højere priser for kyllingerne. Det må der bestemt være plads til.

Et lyspunkt kan være, at en stigning på verdensmarkedspriserne for korn betyder, at også de udenlandske kyllingeproducenter får større omkostninger.

På udbudssiden for foderleverancer til kyllingeproduktionen er der ligeså få firmaer som på slagtesiden, så også dette forhold bør afkræve en stærkere organisation af kyllingeproducenterne, understreger Jørn Thorøe-Nielsen i sin slutbemærkning.

Læs også