Sådemonstration på Egeskov i morgen

Udstyret til maskindemonstrationen den 9. oktober på Egeskov er blandt andet udlånt fra andre fynske godser og køres af erfarne traktorførere derfra.

- Målet med demonstrationen er at afdække begrænsninger og muligheder i de nye systemer til afgrødeetablering.

Sådan formulerer planteavlskonsulent Troels Toft fra Patriotisk Selskab, Odense, sig omkring den demonstration af maskiner til stubbearbejdning og afgrødeetablering, der løber af stabelen tirsdag den 9. oktober klokken 10 på det sydfynske gods Egeskov.

- Vi oplever, at planteavlerne er meget søgende omkring de nye maskiner og systemer, der er for tiden findes på markedet. Derfor er det godt at møde praktikere, der er vant til at køre med maskinerne, siger Troels Toft.

- Maskinerne, der for en dels vedkommende er udlånt fra andre fynske godser, køres af erfarne traktorførere derfra. Det betyder, at de besøgende efterfølgende kan få en snak om de praktiske erfaringer, de har gjort sig med maskinerne på de bedrifter, de kommer fra, fortæller planteavlskonsulenten.

Demonstrationsarealet er opdelt i tre områder, pløjet, stubbehandlet og ubehandlet stub.

Det pløjede areal forberedes af Egeskov Gods’ egen pløjeekvipage, bestående af en John Deere bæltetraktor med en 10 furet Lemken plov, som vil kunne ses i aktion på demonstrationsdagen.

Stubbehandlingen vil blive foretaget af en Horch Flachgrupper og en Väderstad Rexius.

- Ved denne opfølgningsdag vil man ved selvsyn kunne vurdere forskelle i overvintring og buskningsevne.

- Til selvstudium de lange vinteraftner og som sammenligningsgrundlag får alle besøgende ved demonstrationen udleveret den afsluttende rapport, der netop er udarbejdet over et femårigt forsøg med dyrkningsstrategier, som er gennemført på Bramstrup ved Odense. Her vil man kunne læse om interessante iagttagelser ved de flerårige forsøg med blandt andet pløjefri dyrkning.

- Det viser blandt andet nogle spændende variationer, hvor det samme system ikke klarer sig lige godt hvert år, vil Troels Toft godt afsløre.

Indgangsbilletten til demonstrationsarealet koster 100 kroner inklusiv rapporten og indbydelse til opfølgningen næste år. Da der skal trykkes materiale til de besøgende, appellerer Patriotisk Selskab til, at man melder sin ankomst på forhånd ved at ringe eller e-maile til selskabet.

Köcherling AT 400

Väderstad Rapid (fra Ollerup Maskinstation)

Amazone rotorharve med kileringsvalse (fra Rødkilde)

Lemken rotorharve med Solitaire såmaskine (fra Ny Holmegård)

Doublet Record Kultiseeder m. skivesåaggregat

Demonstrationsarealet findes ved at køre ad A8 fra Kværndrup mod Fåborg. Efter at have passeret indkørslerne til Egeskov Slot drejes til højre ad Sundsgårdsvej, som følges cirka 1,5 kilometer til demonstrationsarealet.

Læs mere om Pløjefri dyrkning

Begreber som conservation agriculture og regenerativt landbrug vinder frem – også i det politiske landskab og hos organisationer, som ikke har haft historie for samarbejde med landbruget.

Læs mere her

Læs også