Stald med omtanke

Både dyr og mennesker har det godt i den nye kostald hos John Trædholm i Gelsted.

Egentlig skulle den nye stald hos John Trædholm i Gelsted på Vestfyn have været vist frem for flere måneder siden. Det satte restriktionerne omkring mund- og klovesygen imidlertid en stopper for. Men nu sker det altså: På fredag, den 9. november, holdes der »åben stald« fra klokken 10-15, hvor alle interesserede har lejlighed til at se en moderne løsdriftsstald med flere utraditionelle løsninger.

Stalden, der blev taget i brug den 13. juli 2000, er 25 meter bred og 80 meter lang. En fodergang i hele bygningens længde deler stalden op nogenlunde i forholdet 1:2. Den »brede side« rummer tre rækker sengebåse til jerseykøer – 148 pladser i alt, - mens der i den anden side af stalden er plads til godt 100 kalve og ungkreaturer på dybstrøelse.

I sengebåsene ligger køerne på canadiske »Comfy Cushion« måtter, der består af »pølser« fyldt med granulat af gamle bildæk og overdækket med en nylonmåtte. Sengebåsene, der er 165 cm lange, bliver strøet med snittet halm, og resultatet er, at lejerne er behagelige at ligge på, - og køerne er dejligt rene.

Mellem sengerækkerne og foderbordet er der spalter, hvorunder et linespil trækker gødningen ud til en fortank, hvorfra den pumpes over i gårdens 2.600 m³ store gyllebeholder. Det er et driftssikkert system, der samtidig minimerer ammoniakfordampningen fra gødningen.

I malkestalden sker der en automatisk, transponderstyret tildeling af kraftfoder – ca. tre kg A-blanding pr. ko. Den øvrige fodring varetages af Gelsted Foderforsyning I/S, som John Trædholm er medlem af sammen med fire andre landmænd, og som både passer alle medlemmernes marker og leverer og udfodrer foderet til medlemmernes besætninger.

Udover at fodre sørger foderselskabet også for at strø i sengestalden. Det foregår med en gammel fodervogn, som er ombygget til strømaskine.

I kraft af ydelserne fra foderselskabet kommer John Trædholms daglige arbejdstid i stalden – til malkning, pasning og observation af dyrene – ned på ca. syv timer, inklusive ca. en time fra den faste medhjælper, som desuden afløser ca. 70 dage om året og i øvrigt arbejder resten af tiden i det fælles foderselskab.

Før opførelsen af den nye stald havde John Trædholm ca. 80 køer i en gammel bindestald. Besætningen består i dag af 125 jerseykøer plus ca. 100 ungdyr. Planen er at udvide, så staldens kapacitet på 148 køer udnyttes fuldt ud. Besætningens gennemsnitsydelse de sidste 12 måneder er 668 kg værdistof. Mælkeydelsen er steget med ca. 600 kg pr. ko, siden den nye stald er taget i brug. Desuden er man i dag helt ude over nogle celletals-problemer, som man måtte slås med i den gamle stald.

- Mens der i nogle år blev bygget mange dybstrøelsesstalde, er tendensen i dag, at der helt klart bygges flest sengestalde – omkring 90 procent, siger Peder Christiansen, der konstaterer, at netop Vestfyn er et af de områder, hvor man længst har holdt fast ved dybstrøelsen.

Læs også