Halm kan udnyttes til miljørigtig benzin

Halm kan udnyttes til miljørigtig benzin

Seniorforsker Anne Belinda Thomsen fra Risø modtog forleden HN-Prisen på 400.000 kroner til sin forskning i udnyttelsen af biomasse til produktion af ethanol, som kan erstatte det miljøfarlige stof MTBE i benzin.

Seniorforsker Anne Belinda Thomsen fra Risø modtog forleden HN-Prisen på 400.000 kroner til sin forskning i udnyttelsen af biomasse til produktion af ethanol, som kan erstatte det miljøfarlige stof MTBE i benzin.

Anne Belinda Thomsen, 39 år, ph.d. og seniorforsker på Forskningscenter Risø, arbejder sammen med professor Birgitte Ahring fra DTU på at udvikle en ny metode, som skal gøre det muligt at fremstille bioethanol fra halm eller anden biomasse til en konkurrencedygtig pris. Ethanolen kan erstatte det miljøfarlige stof MTBE i benzin, hvilket samtidig medfører, at CO2-udslippet fra bilmotorer begrænses.

Metoden kan udnytte de planterester, der ikke bruges til andet, som for eksempel overskudshalm eller haveaffald. Der kommer ingen luftforurening eller spildevand fra processen, da det er tænkt ind i en større helhed, hvor spildevandet udnyttes til at producere biogas. Dette giver en så god økonomi, at en liter bioethanol kan komme ned på cirka 2,50 kroner.

- Her udvikles altså en metode, som inden for en meget kort tidshorisont kan løse et alvorligt miljøproblem, der truer vores grundvand - endda til en lavere produktionspris, påpeger man fra Forskningscenter Risø.

MTBE tilsættes benzin for at hæve oktantallet. Det forekommer i stigende grad i grundvandet som følge af lækager i underjordiske benzintanke, og der findes i dag ingen metode til at fjerne det.

MTBE-forurening har allerede medført, at flere vandboringer i USA har måttet

lukke, og er derfor også forbudt i Californien med udgangen af 2002.

Læs også