Elever skal have og tage ansvar

UDDANNELSE: På MB Landbrug I/S i Nibe er der i øjeblikket to elever. Både fra praktikværtens og elevernes side handler det om ansvar.

I 2006 dannede Mikkel Jensen MB Landbrug I/S sammen med sin far Bjarne Jensen. De driver i dag 600 hektar, hvoraf de 250 passes for andre. Driften omfatter også 450 søer og 11.000 slagtesvin om året.

Til at hjælpe sig har de fodermester Julie Mortensen, som selv har været elev på gården, og to elever.

Lasse Kvist, Godthåb, er 18 år og i gang med sit andet praktikophold, mens Simon Staun Larsen, Nibe, er startet på sit første praktikophold. Han er dog ikke helt ukendt med bedriften, for han har arbejdet hos Mikkel og Bjarne Jensen som skoledreng i næsten fem år, inden han startede på landmandsuddannelsen.

Begge elever er tilknyttet Nordjyllands Landbrugsskole.

Engagerede elever
Kodeordet for samarbejdet mellem praktikvært og elever er ansvar. I første omgang handler det for Mikkel Jensen om, at eleverne kan stå op om morgenen og passe deres arbejde.

- Det er det grundlæggende. Resten skal vi nok få bygget på, siger han og tilføjer:

- Eleverne skal være engagerede, og det bør de være, for de har selv valgt uddannelsen.

- Selvfølgelig er der nogle ting, man hellere vil end andre, men tingene skal jo gøres, siger Lasse Kvist.

- Landbrugsuddannede har lært ansvar fra 16-årsalderen. De kan stå op og passe dyr. Der er virkelig noget at bygge videre på, og der vil altid være noget at lave til sådan nogle. Landbruget uddanner kanon arbejdskraft, mener Mikkel Jensen.

Ansvarlighed
Han understreger, at ansvar er mange ting. Han mener, at det også handler om, at eleverne er ærlige og fortæller, hvad de har gjort og måske ikke har gjort.

Det handler desuden om, at han kan sende dem af sted med de forskellige maskiner og betro dem weekendvagter.

- Det afhænger af den enkelte elev, hvor meget ansvar han eller hun kan bære, siger han.

For at afstemme forventningerne elev og praktikvært imellem afholdes der med faste mellemrum samtaler, og hvis der opstår problemer, løser man dem også hen ad vejen.

Nye opgaver
Men der er ikke noget, der tyder på, at det er problemer med de elever, der er på bedriften nu.

- Vi har været heldige med vores elever, fortæller Mikkel Jensen, der er helt tryg ved at sende både Lasse og Simon af sted på forskellige opgaver.

Derfor er han heller ikke bange for at kaste eleverne ud i nogle nye ting, men det er hans ansvar, at opgaverne ikke bliver så store, at eleven ikke kan magte dem.

- Mange unge kan mere, end man regner med, hvis de bare får lov, fortæller han og understreger, at instruktionen fra praktikværtens side skal være i orden, når det gælder sikkerheden omkring for eksempel de store maskiner.

- Det er selvfølgelig rart at have en med på sidelinjen, første gang man skal prøve nogle ting, men det er også dejligt at få lov at gøre tingene uden at blive kigget over skulderen hele tiden, siger Lasse Kvist.

I en god tone
Eleverne lægger vægt på, at samarbejdet med praktikværten foregår i en god tone.

- Det er dejligt, at Mikkel ikke bliver sur over de spørgsmål, vi stiller, heller ikke selvom det er noget, vi har glemt eller spurgt om mange gange før, fortæller Lasse Kvist.

Nogle gange kræver det, at Mikkel Jensen lige trækker vejret en ekstra gang.

- Hvis der er noget, man ikke er tilfreds med, så skal man nogle gange vente til dagen efter med at tage det op, siger Mikkel Jensen.

Rent ledelsesmæssigt er han også opmærksom på, at man ikke skal tale ens til alle elever.

- Man skal hele tiden vurdere behovet for at rette på eleverne og hvilket toneleje, det skal være i. Der er stor forskel på, hvordan tingene opfattes, siger han.

Ansvar for læring
Praktikværten har også ansvar for, at eleverne lærer noget.

- Eleverne skal prøve de forskellige ting, så de ikke er helt uvidende, når de kommer tilbage på skolebænken, siger Mikkel Jensen, der i starten bruger meget tid på, at eleverne hurtigt indgår i det daglige team.

Hen ad vejen går man mere i dybden med de forskellige emner.

Begge elever deltager i den ugentlige resultatopfølgning i so- og klimastalden, som fodermesteren står for.

- Det er spændende, om man når de mål, man arbejder for, fortæller Lasse Kvist.

Og hverken Lasse Kvist eller Simon Staun Larsen er i tvivl om, at de har lært meget i deres praktikperioder, hvor de er med både i mark og stald.

- Jeg kunne allerede mærke efter de første otte ugers praktik, at det havde gjort en stor forskel, fortæller Lasse Kvist, der tidligere har været vant til at passe køer hos sin onkel.

Både han og Simon Staun Larsen er også enige om, at det ikke kun er det, de kalder lorteopgaver, de skal have.

En del af et team
Samarbejde er også en af de ting, der sammen med ansvar, står højt på listen hos Mikkel og Bjarne Jensen.

- Samarbejde er det vigtigste. Det faglige skal nok komme hen ad vejen, mener Mikkel Jensen.

Han understreger, at der ikke er nogen, der har mere travlt end andre, så man hjælper hinanden, hvis der er nogen, der ikke er blevet færdig med dagens opgaver.

- Det er virkelig skønt, at vi hjælper hinanden, synes Simon Staun Larsen.

Sjov og ballade
Der er ingen tvivl om, at samarbejdet mellem de to unge og praktikværten er godt. Mikkel Jensen, der selv er 27 år, lægger da heller ikke skjul på, at han godt kan lide at arbejde sammen med de unge.

- Det ville måske være nemmere at have ansatte med erfaring, men på den anden side så har de unge ingen dårlige vaner med, siger han.

Mikkel Jensen er også med til at præge hverdagen, og den skal være sjov, mener han. Især fordi der i nogle perioder arbejdes mere end 37 timer i landbruget.

Det ser ud til, at det er lykkedes ham. De unge fortæller, at der er meget sjov og ballade i hverdagen, og de snakker stadig om de seneste personalearrangementer, hvor de har været ude og køre go-kart og se speedway i Parken.

- Jeg er glad hver dag, jeg skal på arbejde, siger Lasse Kvist.

Læs også