Fortrinsstilling til debat på ekstraordinært møde

Fødevareministerens lovforslag om at fjerne reglerne om fortrinsstilling får nu primærbestyrelsen i Landbrug & Fødevarer til at mødes ekstraordinært for at drøfte organisationens holdning. Landboformand hilser mødet velkomment.

Formanden for landboforeningen Centrovice, Niels Rasmussen, får nu den debat om fortrinsstillingen, som han mener, at primærbestyrelsen i Landbrug & Fødevarer har undladt at tage (Se Effektivt Landbrug fra i tirsdags, red.).

Onsdag i næste uge træder primærbestyrelsen i Landbrug & Fødevarer nemlig ekstraordinært sammen for at diskutere organisationens holdning til reglerne. Anledningen er ifølge næstformand Niels Jørgen Pedersen fødevareminister Eva Kjer Hansens lovforslag om helt at fjerne fortrinsreglerne.

Niels Rasmussen er godt tilfreds.

- Det er positivt, at vi nu får en politisk debat. Jeg sætter pris på en demokratisk diskussion, hvor vi sagligt og redeligt kan argumentere for og imod en liberalisering af landbrugsloven, siger Niels Rasmussen.

Hans forventning er, at medlemmerne af bestyrelsen vil diskutere, hvad det er for et landbrug, som de ønsker at fremme.

På forhånd står det klart, at bestyrelsen ikke er enig i spørgsmålet. Formanden for Familielandbrugssektionen og viceformand i Landbrug & Fødevarer, Ib W. Jensen, har gjort det lysende klart, at reglerne om fortrinsstilling er en af grundpillerne i familielandbrugssektionens politik.

Modsat er Niels Rasmussen enig med fødevareminister Eva Kjer Hansen i, at reglerne helt skal væk. Landboformanden afviser en udlægning fra Ib W. Jensen, som gør ham til en del af et forlig fra januar måned, hvor bestyrelsen i Dansk Landbrug angiveligt blev enige om, at hvis organisationen skulle kæmpe for, at lofterne over bedriftsstørrelserne skulle væk, så skulle den til gengæld også arbejde for, at fortrinsstillingen blev bevaret.

- Jeg ved ikke, hvem det er, Ib W. Jensen har et forlig med. Det er i hvert fald ikke mig, siger Niels Rasmussen, og tilføjer, at heller ikke mødereferatet fra dengang indikerer et forlig.

Landbrug & Fødevarers officielle holdning til fortrinsstillingen er, at fortrinsstillingen skal bevares, men i en mere enkel og administrativ let form.

Organisationen Danske Deltidslandmænd, der har sæde i primærbestyrelsen, er helt enig.

- Det er ikke smart, som det er lige nu. Reglerne skal moderniseres, så de giver plads til både helheden og bredden i dansk landbrug, og dét vil vi gerne være garanter for, sker, siger formanden Niels Pedersen Quist.

Danske Deltidslandmænd er netop kommet med et udspil på området. Konkret foreslår organisationen, at ejendomme uden jord får fortrinsret til at købe to hektar, og ejendomme med to hektar har fortrinsret til at købe op til fem hektar – hvis jorden ligger op til skel. Derimod skal en landmand, der har to hektar, byde på lige vilkår med andre, hvis han vil købe en landbrugsbedrift.

Debat
Niels Pedersen Quist er ikke afvisende over for, at grænsen på 70 hektar i reglerne om fortrinsstilling ændres til 60, 50 eller 40 hektar. Samtidig er han hverken vild med afstandsgrænsen på to kilometer og jordbrugskommissionerne.

- Vi så hellere nogle jordbrugsudvalg, der mere overordnet satte nogle rammer, siger Niels Pedersen Quist.

Læs også