Dansk Jersey vil fastholde international førerposition

(Effektivt Landbrug) Jersey-folk diskuterer, hvad der skal gå i stedet for Future Genetics-projektet. Fuld gang i undersøgelserne af mulighederne for en dansk produktion af kønssorteret sæd.

På årsmødet i Dansk Jersey op til weekenden roste formanden, Uffe Gottschalk Jensen, beslutningen i Kvægavlsforeningen Dansire om, at besøg af avlsrådgivere skal være gratis.

Det gjorde han ud fra en betragtning om, at det vil være en god investering, som vil bidrage til at skærpe avlsinteressen. Målsætningen er, at så mange besætningsejere som muligt skal kontaktes.

- Under den nye struktur består vores måske allervigtigste opgave i at få de folkevalgte organerne til at fungere til gavn for den enkelte kvægbruger. Beslutningsprocessen skal virke sådan, at forslag fra de lokale områdemøder går videre til avlsforummet, repræsentantskabet og racebestyrelsen for til sidste at nå bestyrelsen for Kvægavlsforeningen Dansire.

- Med en egenkapital på knap 262 millioner kroner må vores nye, landsdækkende kvægavlsforening siges at være økonomisk godt rustet til at klare sine udfordringer, sagde Jersey-formanden.

- For det første ligger det klart, at fysiologiske funktionsprøver ikke kan anvendes som udvælgelseskriterie.

- Det har også vist sig, at ægtransplantationer på Jersey-kvier er meget vanskelige at gennemføre, men der er dog på det seneste opnået gode og stabile resultater på dette område, hvor Danmark har den største erfaring på verdensplan. Det betyder blandt andet, at den almindelige avler nu kan deltage i arbejdet med ægtransplantationer.

Endelig pegede Uffe Gottschalk Jensen på, at det nu er klart bevist, at Jersey-køer ved ensartet driftsledelse på højt niveau kan præstere en meget høj produktion. Dette har tiltrukket sig interesse fra udlandet, som i en række tilfælde har købt danske embryoner.

- I bestyrelsen har vi diskuteret, hvad der skal gå i stedet for Future Genetics-projektet, så vi kan fastholde vores førerposition på verdensplan, sagde formanden videre.

Konkret er det, i lighed med tidligere, besluttet at anvende 10 kroner pr. 1. inseminering på ægtransplantationer og kerneavl.

Bruges hele dette beløb på ægtransplantationer i private besætninger, kan der gennemføres 160 skylninger om året. Som det har været diskuteret i de seneste måneder er alternativet til dette at starte en nyt kerneavlsprojekt. Vælges denne løsning, har bestyrelsen allerede lagt sig fast på, at alle dyr i projektet skal være ejet af Dansk Jersey.

- Avlskernen vil være åben, og der vil blive selekteret meget stærkt. Det er tanken at lave ægtransplantation én gang på avlsmæssigt relevante kvier og køer. Embryonerne ilægges i recipient-besætninger, som de forskellige racer eventuelt kan være fælles om. Vi skulle gerne op på at selektere mindst 20 tyre om året, tilføjede Uffe Gottschalk Jensen.

Han betegner det som uhyre vigtigt, at bestyrelsen har fremadrettede visioner på dette område. Ovennævnte tanker vil blive forelagt repræsentantskabet til videre diskussion og eventuel vedtagelse på det kommende møde i december måned.

Som Jersey-formanden selv har ønsket det, undersøges nu mulighederne for en dansk produktion af kønssorteret sæd i Dansire-regi. Går alt vel, forventes den første kalv efter kønssorteret sæd at se dagens lys i 2004.

Indenfor Interbull er der nu åbnet mulighed for at rangere tyre efter S-indeks på verdensplan. Det har gjort det nemmere at oprangere tyre på en international liste.

Læs også