Dementi: Fra patient til atlét

Bedriftsløsning Svin er i fin form, og programpakken vil fortsat blive udviklet og trimmet efter producenternes behov, lyder det fra Landsudvalget for Svin som svar på den kritik, der har været fremført.

Landbrugets Rådgivningscenter

Den, der lyves død, lever længe, lyder et gammelt mundheld. I så fald vil Bedriftsløsning Svin vise sig at være umådelig vital, nærmest udødelig!

I en artikel i bladet »Svineproducenten« nr. 10 bliver svineprogrammerne i programpakken erklæret om ikke døde så meget tæt på. Et citat fra artiklen lyder »…at det vil tage et halvt årti at få programmet til igen blot at køre fornuftigt«.

Videre hedder det: »Landbrugets Rådgivningscenter har nu taget konsekvensen og aflyst yderligere udvikling af svineprogrammerne og i stedet koncentrere indsatsen på at vedligeholde version 3«.

Landsudvalget for Svin kan klart og utvetydigt dementere disse falske forlydender:

Bedriftsløsning Svin, og alle de øvrige Bedriftsløsning-programmer, er i fin form og i stærk udvikling.

Og dem får vi hele tiden flere af. Vi dækker nu cirka 2/3 af markedet for svinefaglige programmer. Hovedparten af svineproducenter med Bedriftsløsning Svin har desuden et eller flere Bedriftsløsning-programmer, typisk økonomiprogrammer.

Totalt set kører der over 9.000 arbejdsstationer med et eller flere programmer fra den samlede Bedriftsløsning ude hos landmændene. Det vil i realiteten sige, at programmerne bruges af flere end 10.000 personer i hverdagen. Hertil kommer alle rådgivernes arbejdsstationer på de lokale centre.

Både den stigende interesse for programmerne og den nuværende udbredelse betragter vi som bevis på, at landmændene generelt værdsætter de faglige og tekniske sammenhænge i Bedriftsløsning. En sådan succes vil vi naturligvis bygge videre på.

Har landmanden søer i løsdrift, kan han pege på et elektronisk øremærke på en so, i terminalen se de seneste data og herefter taste de nye observationer ind.

Når han kommer ind til arbejdsstationen, indlæser han de nye data i pc’en, hvorefter produktionsovervågningen er optimeret. Det kan vel ikke tolkes som om, at udviklingen er sat i stå.

Pengene til den fortsatte udvikling til svineproducenterne vil først og fremmest komme fra opgraderingsabonnementet hos landmændene. Udgifter til udvikling af konsulentrettede faciliteter vil tilsvarende blive opkrævet hos konsulenterne.

Den glade nyhed er derfor, at vi både udvikler Bedriftsløsning Svin fagligt efter kundernes krav og med en fair brugerbetaling. Så nok har »patienten« været skadet, men genoptræningen er overstået. Bedriftsløsning Svin er på banen – trimmet til kamp nu og i fremtiden.

Læs også