Landboforhandlinger fortsætter – det samme gør Thomsen

Familielandbrugets 2. næstformand kræver, at organisationen består. Men han er indstillet på samarbejde af økonomisk karakter med Landboforeningerne.

Det blev afgjort på et bestyrelsesmøde i Odense i dag tirsdag. Det er dog ikke en enig bestyrelse, der bakker op om de fortsatte forhandlinger, erkendte Dansk Familielandbrugs formandskab på et efterfølgende pressemøde.

Hvor mange bestyrelsesmedlemmer, der direkte er imod samarbejdsforhandlinger med Landboforeningerne, ønsker Familielandbrugets ledelse at holde for sig selv.

- Vi skal nu til at forhandle med Landboforeningerne. Men lad os lige få slået fast, at vi altså er meget langt fra en egentlig fusion, understregede formand Peder Thomsen, der erkendte, at udmeldingen om forhandlingerne med Landboforeningerne, som kom i forbindelse med et handelsfremstød i Kina, kunne have været håndteret mere elegant fra hans side.

- Ordene sammenlægning og fusion er svære ord at sluge i vores organisation. Det må vi erkende, sagde formanden, der havde sat sin formandspost på spil, hvis ikke han kunne få lov til at fortsætte forhandlingerne med Landboforeningerne.

- Som I kan se, er jeg her altså endnu, og jeg fortsætter altså som formand, pointerede Peder Thomsen.

Ifølge formandskabet var et formandsskifte ikke konkret på tale under dagens bestyrelsesmøde.

- Men det er da klart, at hvis ikke de her forhandlinger fører til noget, jeg kan stå inde for, ja så er det måske på sin plads med en udskiftning. Det vil da i øvrigt heller ikke være unaturligt, hvis man efter ti år lader nye, friske kræfter komme til, tilføjede Peder Thomsen.

- Men nu kommer det hele altså an på de fremtidige forhandlinger med Landboforeningerne, påpegede formanden, der skal mødes med sin bestyrelse i slutningen af maj, hvor et konkret forhandlingsoplæg ventes klar. Senest til oktober, hvor Landboforeningerne afholder landsdelegeretmøde, ventes en afklaring på forhandlingerne mellem Dansk Familielandbrug og Landboforeningerne.

- Vi vil fortsat være to foreninger. Foreningen Dansk Familielandbrug skal bestå. Det bliver ikke på det holdningsmæssige, samarbejdet kommer til at køre. Men måske kan vi finde ud af at samarbejde yderligere om nogle fælles tiltag, som kan spare vore medlemmer penge. Det må tiden nu vise, siger Peder Nielsen.

Læs også