Bedriftsbesøg med fokus på vildt, strandenge og natur

Udvalget for Planter og Natur i Djursland Landboforening inviterer den 10. maj til bedriftsbesøg hos Robert Ric-Hansen på Stensmark, Stensmarkvej 22, ved Grenaa.

Robert Ric-Hansen har tidligere haft svin, men lever i dag udelukkende af planteavl. Der hører 225 hektar til Stensmark, hvoraf 160 er under plov. Resten er fordelt på skov og strandenge. På markerne dyrker Robert Ric-Hansen raps og fremavlskorn i vinter- og vårbyg, og han passer selv alle sine arealer.

Robert Ric-Hansen har en stor interesse for særlige tiltag, som fremmer natur og vildt på ejendommen. Derfor er temaerne denne aften vildt, strandenge og natur.

På aftenen deltager planteavlskonsulenterne Lene Lundgaard og Jakob Ulstrup samt Rikke Skyum, chef for Land, Miljø & Erhverv i Djursland Landboforening.

Besøget er gratis, og der kræves ingen tilmelding til arrangementet.

Læs også