Aktiv veteranklub

65 af de 280 medlemmer deltog i generalforsamlingen i Motor og Veterantraktor Klubben Fyn.

Med 280 medlemmer var Motor og Veterantraktor Klubben Fyn (MVKF) sidste år den næststørste lokale veterantraktorklub i landet. 65 af medlemmerne var i mandags til generalforsamling i Ryslinge Forsamlingshus, og her fik de bekræftet det høje aktivitetsniveau med ikke mindre end 19 arrangementer i det forgangne år. Og med en start på det nye år med over 100 til klubaftenen med tidligere maskinstationsejer Hans Lysebjerg og et procentvis deltagerantal ved generalforsamlingen, som mange foreninger ville være misundelige over.

- Alle kan være stolte af MVKF, og den indsats, som ydes for klubben, afrundede Bo Fonager Lindholm, Nyborg, sin formandsberetning efter gennemgangen af de mange arrangementer og med tak til de frivillige hjælpere.

Han beklagede dog, ikke mindst overfor værterne, at et enkelt arrangement, roedagen i Bro ved Brenderup, måtte aflyses på grund af for lille tilmelding.

Ingen høst i Landsbyen

Bo Fonager Lindholm, der har været klubbens formand gennem 17 år og i år runder 25 års bestyrelsesarbejde, måtte samtidig med beklagelse oplyse, at medlemmerne - og publikum - i år må undvære et af de faste indslag i aktivitetskalenderen, nemlig høstdagen i Den Fynske Landsby.

- Vores kontaktperson er ikke længere ansat derude, og af sparehensyn har vi fået at vide, at klubben ikke skal deltage i år. Vi har været med siden 2007, og har haft et godt samarbejde med Landsbyens egne folk. Så det er vi kede af, og håber naturligvis, at vi igen på et tidspunkt kan vise vores tærskeværk, selvbindere og mejetærskere frem for de mange museumsgæster.

Formanden erkendte dog, at kun 10 mand fra klubben hjalp til derude sidste år, og det var kun lige nok til den arbejdende udstilling.

- Også ved vores egen høstdag i Øster Hæsinge kunne vi godt bruge flere folk. Det er hårdt arbejde, når det altid er den samme lille flok, som skal udføre høstarbejdet.

Pølsevogn til pløjedag

Ved generalforsamlingen blev den store aktivitetsdag med fynspløjningen også vendt. Det blev således nævnt, at serviceniveauet burde hæves, både overfor pløjere og publikum. Derfor blev det foreslået, at serveres morgenmad til deltagerne og indlejes en pølsevogn, også for at aflaste de frivillige i madteltet.

- Blot det så bliver pølser fra Langeland, lød kommentaren på klingende langelandsk fra aftenens dirigent, Ole Nielsen.

Ved valghandlingen blev Erik Eriksen, Årslev, der har siddet i bestyrelsen i ni år, afløst af Per Andreasen, Kværndrup. Kasserer Kurt Sindahl, Trunderup, og bestyrelsesmedlem Gunnar Larsen, Ringe, blev begge genvalgt.

Regnskabet for 2022 viste et overskud på 14.000 kroner, og klubbens egenkapital er 121.000 kroner.

Guldfugl med guldskovl

Den ærefulde titel »Årets Gyldne Skovl«, som hvert år efter afstemning på generalforsamlingen uddeles til en af veterantraktorklubbens mange ildsjæle, blev denne gang stukket i hænderne på Svend Aage Pedersen.

Efter han i næsten 20 år har siddet i MVTK’s aktivitetsudvalg står han nu for foreningens el-arbejde, blandt andet ved aktivitetsdagen og Fynspløjningen i september måned.

Han er kendt som Svend Aage »Guldfugl«, da han hjemme i huset i Radstrup ved Marslev passer og plejer sin grå Ferguson 35-model med den karakteristiske guldfarvede motor.

- Da jeg var 10-11 år gammel, kørte jeg frem i høsten med traktoren hos naboen. I 1963 købte min far »Guldfuglen«, og nu gør den tjeneste hjemme på min 8.200 kvadratmeter grund, fortæller veteranen med den gyldne skovl.

Læs også