Ekspropriationsforretning:: - Vi bliver fuldstændig kørt over

Stig Bille Brahe Selby, der får to kilometer gasledning gravet ned i Rønningesøgaards marker, føler sig krænket over erstatningen og hele sagsforløbet for projektet, der skal sikre norsk naturgas til en polsk købmandsforretning, som han udtrykker det.

Stig Bille Brahe Selby sætter et stort spørgsmålstegn ved, om ekspropriationen overholder Grundlovens paragraf 73 om, at almenvellets interesser skal tilgodeses. Begrundelse at lade Baltic Pipe passere gennem Danmark var 125 kroner til hver husstand med gasfyr. - Men nu vil regeringen udfase alle gasfyr, så den holder ikke længere i retten, påpeger han.
Stig Bille Brahe Selby sætter et stort spørgsmålstegn ved, om ekspropriationen overholder Grundlovens paragraf 73 om, at almenvellets interesser skal tilgodeses. Begrundelse at lade Baltic Pipe passere gennem Danmark var 125 kroner til hver husstand med gasfyr. - Men nu vil regeringen udfase alle gasfyr, så den holder ikke længere i retten, påpeger han.

BALTIC PIPE Der kommer en stor bus ind på gårdspladsen. 10-12 personer myldrer ud, og en embedsmand fra Energinet byder velkommen og tager straks ordet.

- De andre siger ikke noget, selvom de burde være på vi lodsejeres og almenvellets side. Men alt er alligevel på forhånd nedskrevet og besluttet. Så det er en ren formssag, og vi lodsejere er blot i vejen.

- Man føler sig fuldstændigt kørt over – og krænket. 

89.000 kroner pr. kilometer

Sådan beskriver kammerherre Stig D. lensgreve Bille Brahe Selby, da han sammen med sin kone og sin advokat tog imod delegationen, der forleden skulle besigtige og afgøre ekspropriationen på Rønningesøgaard i forbindelse med den kommende etablering af Baltic Pipe gasledningen på tværs af Danmark.

Samme oplevelser venter i den kommende tid de øvrige lodsejere vestpå, som ligeledes får den store gastransmissionsledning mellem Nordsøen og Polen gravet ned på deres jord.- Vi kan stå med alle vores ulemper og argumenter, 

men der er intet at stille op. Kun at vi har ret til at klage indenfor fjorten dage for egen regning og risiko, siger Stig Bille Brahe Selby, der ligesom de andre omkring 560 berørte lodsejere må tage til takke med 89.000 kroner pr. kilometer eller omkring 6 kroner pr. kvadratmeter for at have det tykke gasrør liggende på sine matrikler måske til evig tid. 

En pind flyttet

Stig Bille Brahe Selby, der med tæt ved to kilometer linjeføring på herregårdens arealer er blandt de mest berørte lodsejere, fik kun på et enkelt punkt en indrømmelse ved ekspropriationsforretningen. Det var fjernelsen af en gul markeringspæl midt i en vildtstribe, som kommissarius Helle S. Andersen gik med til.

- Fænomenet vildtstriber kunne én af landbrugets repræsentanter forklare de øvrige i ekspropriationskommissionen om. For ellers virker det ikke til, at hverken formanden (Helle S. Andersen, red.) eller de udpegede repræsentanter og embedsfolk i bussen har megen praktisk indsigt og forståelse for vores frustrationer og argumenter. 

Grundlovsstridigt?

Stig Bille Brahe Selby sætter et stort spørgsmålstegn ved, om ekspropriationen overholder Grundlovens paragraf 73 om, at almenvellets interesser skal tilgodeses.

- Begrundelsen for, at daværende energiminister Lars Chr. Lilleholt underskrev aftalen om linjeføringen gennem Danmark – sågar uden en folketingsbehandling, den var, at det kommer alle de danske gasforbrugere til gode med lavere takster og 125 kroner årligt til hver husstand med gasfyr. Nu hører vi så, at Folketinget vil udfase naturgas i Danmark. Så holder den begrundelse ikke længere i retten. 

Polsk købmandsforretning

I stedet kalder den østfynske godsejer det for et politisk projekt, ikke mindst en polsk købmandsforretning.

- Polakkerne fik i 2015 overtalt EU til, at landet vil være en central gas-distributør, i parentes bemærket med EU-betalte midler. Derfor skal der skaffes så meget gas til projektet som muligt, hvad enten det skal hentes i Nordsøen eller hos russerne. Det kommer så nu til at gå ud over 560 danske lodsejere, fordi tyskerne ikke ville have gasledningen gennem Schleswig-Holstein, og fordi det er lykkes for Energinet at få erstatningen til os ned på et niveau, så linjeføringen på landjorden er billigere end lægge gasledningen ned gennem Kattegat og Storebælt.

Afstanden er den samme, og i det spil er erstatningen kun mikroskopisk, viser Stig Bille Brahe Selbys udregninger på lommeregneren. Projektbeløbet i Danmark er på 7-8 milliarder kroner, og med en erstatning på 89.000 kroner pr. km giver det med den 210 kilometer strækning en samlet servituterstatning på 18,6 millioner kroner. Det svarer til 0,0025 procent af projektet.

Læs også

Energinet øger erstatning til Baltic Pipe-lodsejere
Baltic Pipe bliver forsinket på Sjælland
Lodsejer: Erstatning for Baltic Pipe-skader er på sin plads
Landmænds stævning er klar i pipelinen
Baltic Pipe: Lodsejere får lille sejr over Energinet
Stenderup-initiativ optrapper kampen mod Baltic Pipe