Biogas er som altid svaret på problemerne

Biogas var en del af løsningen, da landbruget i slutfirserne stod overfor uoverskuelige krav til at få gjort noget ved tabet af kvælstof til vandmiljøerne. Nu kan den blive det igen, mener seniorspecialist hos AgroTech, Kurt Hjort-Gregersen.

Biogassen har alt, hvad der skal til for at gentage succesen fra slutfirserne, mener seniorspecialist hos AgroTech, Kurt Hjort-Gregersen. Desværre er systemet i dag skruet sådan sammen, at den klimaeffekt, som biogasproduktion giver anledning til, ikke tilskrives landbruget, men i stedet tæller med i energisektoren. Dog bør det methantab, der undgås fra stalde og lagertanke i det mindste komme landbruget til gode, mener han.

Fremsynede politikere fik i firserne lagt et vidt forgrenet naturgasnet ud i Danmark. Det var faktisk forudsætningen for, at biogasanlæg frem til 2012 kunne sælge biogassen til kraft-varmeproduktion i de mindre byer, der ellers brugte naturgas, påpeger han.

Men nu kommer langt det meste af biogasproduktionen ind i selve naturgasnettet. Så nu skal vi bare have landbruget til at bruge den biogas de selv har været med til at producere, siger Kurt Hjort-Gregersen.

- Volvo har kunnet det længe, og senest har New Holland lanceret en traktor, der kører på gas. Det lader også til, at der var flere af den slags nyheder på AgriTechnica for nylig. Så vi skal have sat nogle tankningsanlæg op derude i enderne af naturgasnettet, der hvor traktorerne findes, og så skal de gradvist udskiftes med gastraktorer.

- Det kommer til at tage lidt tid, javel, men der er måske en genvej. Som gammel biogasmand husker jeg, at der omkring år 2000 i en fart blev bygget omkring 50 nye gårdbiogasanlæg.

En del af dem fik det, der blev kaldt »dual-fue«-motorer, som ikke var gasmotorer, men helt almindelige dieselmotorer, hvor man brugte 10 procent diesel til at tænde, og tilførte resten via luftindsugningen (vist nok) i form af biogas.

- Denne biogas var ovenikøbet ikke opgraderet, som man gør i dag for at få den i naturgasnettet. Mon ikke en frisk traktormekaniker kan sætte en gastank på og så fixe resten. Der er så muligvis noget med nogle afgifter, der skal harmoniseres,  men det må politikerne jo se på, hvis de mener det alvorligt.

hka

 

Læs også