Stort halmbaseret biogasanlæg måske på vej på Lolland

Danskejede Biofuel Technology arbejder på etablering af et halmbaseret biogasanlæg til 475 millioner kroner på Lolland.

Danskejede Biofuel Technology er i den indledende proces i forhold til at etablere et biogasanlæg i Lolland Kommune. Det vil i givet fald betyde en fordobling af biogasproduktionen i landsdelen. Anlægget kan stå klar i 2024-2025 og vil skabe cirka 170 arbejdspladser.

- Lolland-Falster har landets største overskud af halm, og derfor er det oplagt netop her at etablere Danmarks første halmbaserede biogasproduktion. Dernæst er det afgørende for vores investering, at Lolland-Falster nu kobles på det nationale gasnet, siger stifter og medejer Torben A. Bonde, Biofuel Technology.

I forvejen er der – som følge af den igangsatte gasledning – allerede planlagt tre biogasanlæg på Lolland-Falster. Biofuel Technologys anlæg er projekteret til at have en kapacitet svarende til den samlede biogasproduktion fra disse tre anlæg og kan således fordoble den planlagte lokale produktion.

Det vil i så fald betyde, at den samlede biogasproduktion på Lolland-Falster bliver tre-fire gange større end det forventede lokale gasforbrug.

Garanti for grøn gas

- Det betyder, at der bliver produceret så meget biogas på Lolland-Falster, at de lokale virksomheder, som har brug for gas i deres produktion, ikke på noget tidspunkt får behov for at supplere med naturgas, siger investeringschef i Business Lolland-Falster, Steffen Lund, og fortsætter:

- Vi kan give garanti for grøn gas, og det er et vigtigt parameter i tiltrækningen af virksomheder. Derudover bidrager vi samtidig til større dansk og europæisk uafhængighed af russisk og fossil gas.

Biofuel Technology forventer sammen med investeringspartnere at investere i alt 475 millioner kroner i etableringen af biogasanlægget og tre tilknyttede halmstationer. Udover biogas vil anlægget også producere gødning af restmaterialet.

Læs også