Miljøstyrelsen til virksomheder: Vær forsigtig ved træpilleimport

Miljøstyrelsen opfordrer træimporterende virksomheder til at vise stor forsigtighed ved import af træpiller, da der er forøget risiko for, at det stammer fra ulovlig træfældning.

Miljøstyrelsen har sammen med Toldstyrelsen dokumenteret, at der er en øget interesse blandt virksomheder for at importere træpiller med oprindelse uden for EU’s grænser herunder også fra lande, der ikke tidligere har sendt træpiller til Danmark.

- Vi oplever, at nogle virksomheder ikke er opmærksomme på, at EU's tømmerforordning også gælder træpiller. Virksomhederne er forpligtet til at etablere en såkaldt due diligence-ordning, som er en risikovurdering for at minimere risikoen for at bringe ulovligt fældet træ i omsætning på EU-markedet. Træet må blandt andet ikke stamme fra lande omfattet af handelsrestriktioner, siger forstkandidat Jeppe Schou fra Miljøstyrelsen.

Importvirksomhederne skal blandt andet have helt specifik information om hugstland, træart, mængder eller vægt, oplysninger om hvem varerne er købt af samt information om, at lovgivningen i hugstlandet er efterlevet. Virksomhederne er forpligtede til at iværksætte risikominimerende foranstaltninger med mindre risikoen kan siges at være ubetydelig.

Sådanne foranstaltninger kan spænde fra at kræve yderligere dokumentation for lovlighed fra leverandøren over tredjeparts verifikation til at udskifte leverandøren. Miljøstyrelsen og Toldstyrelsen udfører kontrol af, om oplysningerne er korrekte.

Stor stigning i import fra enkelte lande 

Tyrkiet er et af de lande, som har været ude i voldsom stigning i deres eksport af træpiller til Danmark. Fra 21 tons i hele 2020 til over 650 tons i alene i september og oktober 2022. Der observeres også en lignende udvikling i andre centralasiatiske lande.

Som reaktion på Ruslands invasion af Ukraine har EU vedtaget et forbud mod import af træ og træprodukter, der enten har oprindelse i, eller er eksporteret fra Rusland og Belarus.

Toldstyrelsen fører kontrol med varebevægelser, som kan være omfattet af import-, eksport- eller transportforbud. Her er man opmærksom på, at sanktionerne ikke omgås ved, at træpiller og andre træprodukter fra Rusland og Belarus importeres gennem et tredjeland. Toldstyrelsen samarbejder med Miljøstyrelsen om at håndhæve dette. Miljøstyrelsen kan udstede markedsføringsforbud, hvis der er mistanke om EU’s tømmerforordning ikke er overholdt.

Virksomheder, der importerer træ og træprodukter – herunder træpiller til EU, er omfattet af EU's tømmerforordning, som har til formål at bekæmpe ulovlig tømmerhugst og modvirke handel med ulovligt fældet træ.

Man kan holde sig opdateret på importrestriktionerne i forbindelse med krigen i Ukraine på Toldstyrelsens hjemmeside.

Læs også