Danish Crown lukker fabrik

Faldende slagtetal og faldende forbrug af grisekød i Tyskland får nu Danish Crown til at justere sin tilgang til det tyske marked med det klare formål at løfte indtjeningen. Derfor indstilles en udbeningsfabrik til lukning, så alt slagtning og udbening samles på koncernens tyske slagteri.

Siden Tyskland blev ramt af afrikansk svinepest i det tidlige efterår 2020, er landets produktion af grise styrtdykket. Fra at være en af Europas ledende eksportører af grisekød er Tyskland nu markedsmæssigt reduceret til et land med fokus på hjemmemarkedet. Det tager Danish Crown nu konsekvensen af og reducerer sin produktionskapacitet i Tyskland.

- Vi skal simpelthen tjene flere penge i Tyskland. Derfor mener vi, det er tid til at flytte fokus fra ren storproduktion til et mere agilt setup. Slagteriet i Essen har en vigtig opgave i at forsyne vores egne forædlingsfabrikker med råvarer, og samtidig vil produktionen blive tilpasset, så vi kan producere præcis de varer, som vores kunder i både Tyskland og resten af Europa efterspørger fra uge til uge, siger Jais Valeur, koncerndirektør i Danish Crown.  

Helt konkret indstilles Danish Crowns fabrik i Boizenburg øst for Hamburg til lukning. Koncernen har haft produktion på fabrikken i Boizenburg i næsten 20 år, men inden for det næste halve år er det planen at overføre en stor del af aktiviteterne til Danish Crowns slagteri i Essen sydvest for Bremen.

- En træls situation

De godt 200 ansatte på fabrikken er blevet informeret i dag. De vil så vidt muligt blive tilbudt arbejde på andre fabrikker i Danish Crown-koncernen.

- Det er en træls situation, for der er mange dygtige og trofaste medarbejdere ansat på fabrikken i Boizenburg. I det omfang, det er muligt, vil de blive tilbudt job på en af vores andre fabrikker, fortæller Per Laursen, der er produktionsdirektør i Danish Crown.

Ledelsen i Boizenburg går nu i forhandlinger med fabrikkens samarbejdsudvalg om vilkårene for overflytning af medarbejdere til andre fabrikker, samt hvad der kan gøres for de medarbejdere, der ikke måtte ønske at tage imod tilbuddet om et andet job i koncernen. Når forhandlingerne er afsluttet, vil Danish Crown lægge en plan for afviklingen af produktionen i Boizenburg. Derefter er det forventningen, at bygningerne skal afhændes.

Danish Crown i Tyskland

  • Et griseslagteri, to kreaturslagterier og tre forædlingsfabrikker
  • Tonnage: 460.000 ton (Regnskabsåret 2021/22)
  • Omsætning: 10,4 milliarder kroner. (Regnskabsåret 2021/22)
  • Medarbejdere: Cirka 3.400

Læs også