Investerer et større trecifret millionbeløb: DLG bliver medejer af energivirksomhed

Med en investering på et større trecifret millionbeløb bliver DLG-koncernen nu medejer af energivirksomheden BioCirc, der vil etablere cirkulære energiklynger i Danmark.

BioCirc arbejder allerede i dag med en række kommuner om mulighederne for at etablere energiklynger, som vil indfri kommunernes 2030 klimamål og sikre en fuld grøn produktion af el, gas, brændstof og varme, som svarer til kommunernes forbrug. På billedet: Bertel Maigaard, adm. direktør, BioCirc Group. Foto: Philip Muneer Flindt / Rossen & Company ApS Formålet for BioCirc er at etablere og producere grøn energi i form af el, gas, brændstof og varme. Foto: Niels Hougaard Foto: Niels Hougaard

Frem mod 2030 vil DLG-koncernen investere mindst 2 milliarder kroner i løsninger og virksomheder, der kan muliggøre den grønne omstilling indenfor selskabets forretningsområder, og investeringen i BioCirc er den hidtil største. Partnerskabet skal i første omgang gøre det både enkelt og profitabelt for andelsselskabets 26.000 landmandsmedlemmer at levere biomasse til dansk biogasproduktion.

Det giver dem en klimagevinst hjemme på gården og bidrager samtidig til den grønne omstilling af energiproduktionen.

- Vi er ikke eksperter i at producere biogas, men vi har stor viden om og erfaring med alt det, der er rundt om selve produktionen. Vi er vant til at handle med de danske landmænd, ligesom vi i dag spiller en stor rolle omkring levering og afhentning af produkter på bedrifterne. Det er nogle af de kompetencer, som vi skal sætte i spil, mens BioCirc fortsat tager sig af driften og udviklingen af energiaktiviteterne, siger Jesper Pagh, koncernens vicedirektør.

I BioCirc får DLG en partner, der de seneste år har investeret markant i den danske produktion af biogas og er Danmarks næststørste producent med fem store biogasanlæg i Jylland og på Sjælland. På sigt er det ambitionen at etablere landbaserede, cirkulære energiklynger, hvor man vil samle biogasproduktion, solcelle- og vindmølleparker samt teknologier som elektrolyse, PtX, bioraffinering af græs og pyrolyse.

»Energiøer på land«

Partnerskabet mellem DLG og BioCirc er ikke kun en god nyhed for DLG’s ejere, men for alle der ønsker en større produktion af vedvarende energi, forklarer Jesper Pagh.

- Landbruget er allerede i dag en forudsætning for, at den grønne omstilling i gassektoren kan lykkes, og med BioCircs »energiøer på land« får vi mulighed for at tænke landbrug og energi helt sammen i en cirkulær model, hvor landmændene i fremtiden får mulighed for at være både fødevare- og energiproducenter, siger han.

- På den måde kan vi hjælpe landmanden og det omkringliggende samfund med at reducere CO2-aftrykket ved at forløse det potentiale, der er i landmændenes biomasse og i deres jord, hvor energiklyngerne skal opføres. Det vil være med til at fremtidssikre dansk landbrug og rummer nogle spændende perspektiver, tilføjer vicedirektøren.

Vigtigt med landmænd i ejerkredsen

Og spørger man adm. direktør i BioCirc, Bertel Maigaard, er han også godt tilfreds med partnerskabet:

- Det har været vigtigt for BioCirc at få landmændene med i ejerkredsen, da de i dag er vores primære samarbejdspartnere. De leverer en stor del af den biomasse, som vi omdanner til CO2-neutral energi. Dette bidrag er helt essentielt i at indfri ambitionen om at skabe cirkulære energiklynger, der sikrer en fuld grøn omstilling lokalt til gavn for klimaet, fortæller han og tilføjer:

- Med dansk landbrug i ryggen står vi stærkt, og jeg er derfor også stolt af, at DLG’s ejere nu får mulighed for at blive en del af vores forretning. Det stærke netværk af landmænd giver os en stor styrke i forhold til at indfri ambitionerne om at bidrage positivt til landbrugets grønne omstilling og de nationale klimamålsætninger.

Stort potentiale i fremtiden

I 2022 udgjorde biogas 34 procent af det samlede danske gasforbrug. Ambitionen er, at biogas i 2030 skal dække 100 procent af Danmarks gasforbrug.

- Der er et enormt vækstpotentiale i biogas, og det er netop den vækst, vi vil ind og være en del af. Vores rolle bliver at skubbe på udviklingen og kommercialisere det med landmandens interesser for øje, siger Jesper Pagh.

Biogassen fremstilles ved at biomasse i form af husdyrgødning og andre organiske restprodukter afgasses. Det strategiske samarbejde mellem DLG og BioCirc skal være med til at sikre netop forsyningen af biomasse fra danske landmænd til danske biogasanlæg.

DLG skal i samarbejde med BioCirc facilitere at biomassen afhentes hos landmanden og leveres til biogasanlæggene. Når den afgassede biomasse leveres retur til landmanden, kan den bruges som gødning på marken. Fordi biomassen er afgasset, vil den mindske CO2e-aftrykket i landmandens klimaregnskab.

- Der er fortsat et stort potentiale for produktionen af biogas herhjemme. Inden for få år vil branchen ikke alene kunne dække det danske forbrug, der vil også være gode eksportmuligheder, fordi vi leverer en gasform, som er cirkulær, og som kan erstatte naturgas. Det har stor interesse både inden for og uden for Danmarks grænser, siger Bertel Maigaard.

Om BioCirc

BioCirc er en cirkulær bioøkonomisk virksomhed, der blev stiftet i Danmark i 2021. Virksomhedens formål er at etablere og producere grøn energi i form af el, gas, brændstof og varme. BioCircs ambition er at etablere landbaserede cirkulære energiklynger, der sikrer en fuld grøn omstilling lokalt.

Bag BioCirc står en række danske investorer, og selskabet forvaltes af Maigaard & Molbech. Den administrerende direktør i BioCirc Group er Bertel Maigaard. Virksomheden har kontorer i Middelfart og København, og har cirka 100 ansatte.

BioCircs vækst i biogassektoren forventes at fortsætte i årene frem, og med en omsætning på mere end 1 milliard kroner ønsker virksomheden at spille en markant rolle i Danmarks grønne omstilling.

Læs også