Hjadstrup Maskinstations nyeste årsregnskab byder på vækst

Der er vokseværk igen hos Hjadstrup Maskinstation A/S, og firmaet kommer ud med et samlet resultat på 205.655 kroner for 2023. Forrige år var den på 98.268 kroner. De samlede aktiver ligger på 9,19 millioner kroner for året (10,1 mio. kr. i 2022) og har dermed vedligholdt et stabilt niveau. De kortfristede aktiver udgør 2,55 millioner kroner heraf og virksomhedens tilgodehavender ligger på 436.926 kroner. Desuden har virksomheden også et lille varelager. I den forbindelse er varelageret steget med 26.543 kroner i løbet af 2023, mens varekreditorerne finansierer 350.294 kroner. Hvis man kigger på virksomhedens gældsforpligtelser, har de en kortfristet gæld på 1,61 millioner kroner, hvilket oftest omfatter leverandørgæld, moms, skat osv.

Læs også