Lavere gas- og mælkepriser og høj rente: Tager stor luns af overskuddet hos fynsk storlandmand

Den store fynske landbrugsinvestor Kurt Brusgård Poulsen har efter vækst i 2022 måtte se kurven gå den anden vej i 2023, hvor lavere pris på en række af porteføljens produkter og stigende rentesatser har ædt af indtjeningen.

Kurt Brusgård Poulsen. Arkivfoto

2021/22 var på mange måder et vækst-år for den store sydfynske landmand og erhvervsmand, Kurt Brusgård Poulsen. Her var rekordhøj mælkenotering og usædvanligt høje gaspriser med til at presse indtjeningen i vejret, samtidig med at toplinjen tog et kæmpe hop og egenkapital rundede den halve milliard.

I 2022/2023 er historien en anden. Skønt omsætningen er steget en smule fra 320,6 millioner til 330,4 millioner kroner og egenkapitalen fra 502,7 millioner kroner til knap 580 millioner kroner, er overskuddet reduceret.

Her er man gået fra 110,7 millioner kroner i 2021/22 til 78,7 millioner kroner i 2022/23.

Sådan fremgår det i landbrugsinvestorens regnskab for sit personlige holdingselskab Kurt Poulsen ApS, der indeholder en bred portefølje af landbrugsvirksomheder spredt på mælkeproduktion, biogas, svineproduktion, kalveproduktion m.m.

Der er også kommet regnskab ud for hele familien Poulsens holdingselskab, Familien Poulsen Holding ApS, der i fællesskab er ejet af Lasse, Camilla og Linette Poulsen samt af landbrugsinvestoren Kurt Brusgård Poulsen. Her er der også tilbagegang fra 53,8 millioner kroner til 32,8 millioner kroner.

Renten presser og priserne falder

Efter et år med rekordhøj pris for sin mælk i 2022, har Kurt Brusgård Poulsens mælkeproduktion, Andekærgård, forudsigeligt haft lavere overskud i det afsluttede regnskabsår. Her er bundlinjen gået fra 20,8 millioner kroner til 12,3 millioner.

Det var imidlertid forudsigeligt, men ifølge Kurt Brusgård Poulsen, har det særligt været presset for de høje renter, der har gjort indhug i indtjeningen.

- Vores mælkeproduktion har vi været fint tilfredse med. Og så er vi faldet i indtjening på biogas, fordi gaspriserne er faldet. Men det er primært renten, der bare gør ondt på os, særligt fordi vi har så meget jord, fortæller han.

Hele familien Poulsen har sammenlagt omkring 3.500 hektar jord.

Godt med bred forretning

Trods generelt lavere indtjening på tværs af porteføljen falder resultatet alligevel indenfor budgetterne, påpeger Kurt Brusgård Poulsen.

Man er godt tilfreds med svineproduktionen Langerod, der er gået fra ni millioner kroner til otte millioner kroner, og ligeledes har man i en række andre af virksomhederne leveret, hvad man har forventet.

Og selvom det ifølge Kurt Brusgård Poulsen er gået skidt med markbruget grunden en dårlig høst, så er man alligevel fortrøstningsfuld for den overordnede forretning.

- Vi er stadigvæk godt tilfredse. Det er jo derfor, vi er så brede. Det er styrken i vores koncept, at når noget går dårligt, så er der også noget, der ikke går helt så dårligt. Og i år, er der ikke noget, der stikker af, men vi holder os indenfor budgetterne, så jeg ser det som, at forretningen går stille og roligt derudaf, siger landmanden.

I 2022 overtog landbrugsinvestoren den konkursramte bedrift Dongsgaard ApS med 1.200 jerseykøer, og der har man siden første regnskabsår øget bruttofortjenesten fra knap 15 millioner kroner til 16,8 i 2023.

Klar til mere biogas

Trods et tab af penge på biogas fra landmandens biogasselskaber, er man stadig sulten på mere gasproduktion.

Tidligere på året beskrev Effektivt Landbrug, at Kurt Brusgård Poulsen har søgt om lov hos Svendborg Kommune til at udvide mængden af gylle og andet biomasse til sit biogasanlæg på Andekærgård, hvor man blandt andet søger om at tredoble mængden til 150.000 ton biomasse om året, hvilket vil give et udbytte på cirka 7,5 millioner kubikmeter biogas om året. Og det er stadig en forretning man tror helt og holdent på.

- Vi har jo mistet nogle penge på biogas i år på grund af gaspriserne, med med hensyn til vores udvidelse, der er vi ved at bygge nogle nye reaktorer på grunden, og er også ved at bygge på Flemløse. Her venter vi dog stadigvæk på, om vi kan få lov til at lave noget mere grøn energi. Men det er politikerne, der hænger lidt i bremsen, siger han.

Kurt Brusgård Poulsens to biogasvirksomheder, Andekærgård Biogas ApS og Flemløse Biogas ApS har hver især haft delvist et overskud på 20,2 millioner kroner (28,7 millioner kroner i 2022) og 17,1 millioner kroner (23,5 millioner kroner i 2022).

Investeringerne i venteposition

Noget der også har fyldt meget hos landmanden, har været den kommende CO2-afgift.

Det har sat investeringen i stå, da man endnu ikke ved, hvad omfanget af afgiften vil være.

- Vi har sat tingene på standby. Og så venter vi og ser, hvad rapporten kommer til at sige, og hvordan vi så skal agere i det. Så vi venter med de større investeringer på nuværende tidspunkt, siger Kurt Brusgård Poulsen og fortsætter:

- Det kan jo gå begge veje i vores situation. Det kan være, at vi kan udnytte situationen til at lave noget forretning, som vi ellers ikke har gjort på vores biogas. Og det kan også være, at det går af h…. til, så vores mælkeproduktion bliver svær. Vi ved desværre alt for lidt på nuværende tidspunkt.

Foruden Svarer-rapportens store spørgsmål, er der fortsat usikkerhed om, hvordan renten kommer til at udarte sig i løbet af 2024, og hvordan de forskellige priser rundt om i porteføljen udvikler sig.

- Fordi vi er så brede i vores forretning, tror jeg, vi kan holde os indenfor den ramme, vi har lagt op til, påpeger han.

For regnskabsåret 2023/24 forventer man en normalisering i koncernens driftsaktiviteter og et driftsresultat i størrelsesorden 75-100 millioner kroner.

Læs også