Solid interesse for biogasanlæg i Trekantområdet

Et landmandsejet biogasanlæg i Trekantområdet møder massiv interesse fra lokale landmænd og kan være en realitet i løbet af få år.

Store biogasanlæg skyder op i hele landet i disse år. Biogassen har i den grad fået vind i sejlene – nu også i Trekantområdet i Sydøstjylland. Arkivfoto

En styregruppe nedsat af Trekantområdets Forening for Biomasseejere, Kolding Herreds Landbrugsforening, Vejle-Fredericia Landboforening og Linkogas samlede i juni over 150 deltagere til orienteringsaften hos KHL om et muligt biogasanlæg i Trekantområdet.

Forudsætningen for et anlæg er 300.000 - 400.000 tons biomasse. Men der er allerede nu tilsagn fra 135 leverandører om hele 700.000 tons.

Yderligere er cirka 10.000 hektar tilmeldt fra planteavlere til afsætning af afgasset gylle og til levering af eventuelle energiafgrøder og restprodukter som halm, græsensilage og frøgræsafpuds mv.

Næste skridt

- Jeg er glædeligt overrasket over den meget store opbakning til projektet, og meldingen fra landmændene er klar: 85 procent ønsker et landmandsejet biogasanlæg, og det kan i bedste fald stå færdigt om to-tre år, siger Aksel Buchholt, formand for biogasfællesanlægget Linkogas ved Rødding og formand for styregruppen, som nu har fået et solidt grundlag at arbejde videre med.

- Vi er i god dialog med både Vejen og Kolding Kommune, og der er lokaliseret 2-3 egnede placeringer med god infrastruktur i Kolding-, Vejen-, Vamdrup-området. Vi går efter en centralt beliggende placering, hvor biogasanlægget samtidig vil være til mindst mulig gene for omgivelserne og lokalbefolkningen. Samtidig arbejder styregruppen målrettet med finansieringsdelen. Og så skal selskabet selvfølgelig have et navn. Styregruppen modtager gerne forslag. Biogas er vigtig – ikke mindst af hensyn til klimaet - og værdien af vores ejendommene øges, når vi som landmænd er leverandører af CO2-neutral energi, siger Aksel Buchholt.

Perfekt timing

Svineproducent Niels Blem Sørensen fra Jordrup er næstformand for Trekantområdets Forening for Biomasseejere og er klar som leverandør af biomasse til det kommende biogasanlæg.

- De positive tilbagemeldinger viser, at timingen for etablering af et biogasanlæg er perfekt. Der er stor efterspørgsel på gas og tydeligvis et fornuftigt grundlag for start af et rentabelt og landmandsejet biogasanlæg. Som landmand glæder jeg mig på egne og kollegers vegne over at kunne bidrage til den grønne omstilling. Der er endnu masser af arbejde, før vi er i mål, men jeg oplever en god energi. Vi er godt på vej med at finde en egnet placering og med at skaffe overblik over de finansieringsmæssige muligheder. Herefter skal vi i gang med udformning af kontrakter med leverandørerne. Dejligt med den store opbakning til biogasanlægget, og som selvstændig landmand tiltaler det mig meget, at hele 85 procent ønsker en andelsmodel, så værdierne bliver i erhvervet, siger Niels Blem Sørensen.

Andelstanken er bærende

KHLs formand Hans Damgaard glæder sig også over, at hovedparten af de interesserede biomasse-leverandører har tilkendegivet, at landmandseje er vigtigt.

- Det understøtter den kultur, vi er rundet af, og bekræfter, at andelstanken stadig er bærende i dansk landbrug. Jeg mener, både personligt og som landbrugsforeningsformand, at vi skal bygge et anlæg som rækker ind i fremtiden til de næste generationer, siger Hans Damgaard og understreger vigtigheden af, at landbruget også bidrager til den grønne omstilling.

- Vi er naturligvis også del af løsningen, og jeg er på erhvervets vegne stolt over, at vi ikke kun leverer fødevarer i verdensklasse, men også grøn energi i form af CO2-neutral biogas. Og i vores eksempel er det alle – ikke kun husdyrproducenter, men også planteavlere – som får mulighed for at være med.

Nyt biogasanlæg i Trekantområdet

135 landmænd har indtil videre meldt sig som potentielle leverandører til et nyt biogasanlæg, og tilkendegivet levering af cirka 700.000 tons biomasse i form af husdyrgødning og 13.000 hektar fra områdets plantebrug til levering af afgrøder og modtagelse af afgasset gødning.

Læs også