Hjælp til færdigmelding af dit byggeri

I Bygningsreglement 2018 (BR18) kom der krav om, at også landbrugsbyggeri skal have en ibrugtagningstilladelse fra kommunen. Det kan vi medvirke til at få til at ske hurtigere.

Af Tom Mikkelsen Broch fra Byggeri & Teknik, Souschef og bygningskonstruktør

Når et byggeri nærmer sig sin afslutning, så er der altid mange løse ender, som skal afsluttes og ofte står grise, køer eller andet på spring for at tage bygningerne i brug. Dertil kommer, at bygherre ofte gerne vil have frigivet sit byggelån, så hurtigt som muligt.

Det kan vi medvirke til at få til at ske hurtigere, hvis vi får lov til at følge byggeriet og fremskaffe den nødvendige dokumentation i form af billeder, udfyldte brandskemaer samt kontrol- og vedligeholdelsesplaner undervejs i byggeriet.

I Bygningsreglement 2018 (BR18) kom der krav om, at også landbrugsbyggeri skal have en ibrugtagningstilladelse fra kommunen, førend byggeriet må tages i brug. Det er vi ikke vant til og mange bygherrer bliver stadig overrasket over, at det forholder sig således. Det betyder, at byggeriet ikke er lovligt og for nogle, at finansieringsinstitutterne ikke vil frigive deres lån.

Der er sådan set ikke noget i arbejdet med at indsamle de nødvendige oplysninger til færdigmelding og ibrugtagningstilladelse, som bygherre, landmand eller entreprenører ikke kan gøre – spørgsmålet er bare, om nogen husker at gøre det?

Et eksempel på opgaver ved disse besøg kan være indsamling af materialer, fotos og anden dokumentation fra et stort byggeri. Fordelen ved, at vi hjælper dig ved at indsamle dette, er først og fremmest, at vi også kan være med til at rådgive undervejs i processen, hvis der skulle være glemt en branddør, mangle et dokument eller være andre afvigelser fra byggetilladelsen. Den anden fordel er, at det bliver gjort, så tiden til ibrugtagningstilladelse bliver kortere og omkostninger hertil som oftest mindre.

Læs også