Medlemslande ser ikke ud til at nå økologimål

Ifølge Europa-Kommissionen kommer EU ikke til at nå op på 25 procent økologi inden 2030,med de planer, medlemslandene hver især har lagt.

Alle 27 medlemslande har nu indleveret deres planer for, hvordan de vil implementere den nye reform af EU’s landbrugspolitik, når den træder i kraft 1. januar 2022.

Kommissionen er derfor i dette forår i gang med at evaluere de 27 planer, som skal godkendes, inden de kan træde i kraft. Selvom de endelige gennemgange af medlemslandenes planer ikke er i nærheden at være færdiggjort, har landbrugskommisær Janusz Wojciechowski allerede løftet lidt af sløret for, hvilke tanker de i kommissionen gør sig om de forskellige planer. Det fortæller natmediet Euractiv.eu.

Og de har blandt andet hæftet sig ved, at det ikke tyder på, at planerne kan sørge for, at 25 procent af EU’s landbrugsjord kan være økologiske i 2030. Det er ellers EU's mål.

Mere selvbestemmelse

Kommissionen vurderer, at de nuværende planer sørger for, at der bliver 18 procents økologisk landbrugsjord, og kommissæren oplyste således på ministerrådet i slutningen af marts, at man vil gå i dialog med medlemslandene for at forsøge at gøre planer mere ambitiøse på det økologiske område.

De nationale strategier er et nybrud, der er kommet med den nye reform af EU’s landbrugspolitik, der betyder, at medlemslandene har fået markant mere selvbestemmelse over, hvordan pengene fra landbrugsstøtten skal forvaltes.

Blandt andet skal landene selv definere, hvilke bio-ordninger der skal være aktuelle i lige præcist deres land. 22,5 procent af den direkte støtte til landmændene kommer til at være koblet op på bioordningerne, der er klima-, miljø- eller biodiversitetsvenligtiltag, som landmændene skal sætte i gang på deres bedrift.

- Forbedring nødvendig

Strategierne definerer blandt andet, hvilke bio-ordninger hvert land vælger, og derfor er planerne sigende for, hvilken retning medlemslandene forsøger at skubbe deres landbrug hen og hvor høje krav, de vil stille til deres landmænd for, at de kan få del i den ekstra støtte på 22,5 procent.

Landbrugskommissær Janusz Wojciechowski efterlyste forbedringer, inden de 27 planer skal endeligt godkendes, men var også optimistisk.

- Der er ikke én plan, der er uacceptabel. Forbedring er nødvendig, men vi er på vej i den rigtige retning, lød det fra kommissæren.

Læs også