Stor sikkerhed for fortsat energiforsyning

Covid-19-situationen påvirker ikke energiforsyningssikkerheden, oplyser myndighederne. Beredskaberne for energi- og forsyningssektoren fungerer som planlagt, og der er et tæt samarbejde mellem relevante myndigheder og aktører.

Danske landmænd og fødevarevirksomheder er stærkt afhængige af en stabil energiforsyning. Men der er ikke grund til at frygte for energiforsyningssikkerheden, oplyser Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Hele energisektoren og ministeriet følger situationen meget tæt, og selskaberne har allerede beredskabsplaner og krisestyringsværktøjer, som de har taget i brug for at sikre en fortsat høj forsyningssikkerhed.

Både virksomheder og borger kan derfor være trygge ved, at der fortsat vil være strøm i kontakten og gas, varme og olie nok på trods af coronavirus, oplyses det.

Aktuelt ingen fare for energien

Energistyrelsen varetager den løbende kontakt med selskaberne i energibranchen om forsyningssituationen, og der er en tæt dialog med de såkaldte samfundskritiske aktører for at sikre fortsat høj forsyningssikkerhed i den aktuelle situation.

- Som det ser ud nu, er der ingen tegn på fare for forsyningssikkerheden. Den eksisterende regulering på forsyningsområdet er tilstrækkelig til at sikre energiforsyningen, og forsyningsselskaberne følger på god vis de forholdsregler, som regeringen har udmeldt. Vi følger naturligvis udviklingen tæt og vurderer på den baggrund løbende, hvorvidt der er behov for nye tiltag, siger direktør i Energistyrelsen Kristoffer Böttzauw. 

Folketingets partier er blevet briefet om situationen på forsyningsområdet. Situationen følges tæt, og der er opsat en struktur, der betyder, at myndighederne kan handle hurtigt, hvis det bliver nødvendigt.

jll@effektivtlandbrug.dk

telefon 63 38 25 48

Læs også