Afgørelse: Ejvind og Johannes’ lille landbrug skal betragtes som erhverv

Skat havde valgt at betragte Ejvind Christiansens landbrug som hobby trods 46 års drift. Men hans 10 ammekøer og 15 kalve er at betragte som erhverv, viser en afgørelse i Skatteankestyrelsen.

Ejvind Christiansen i Bur ved Vemb har drevet landbrug i næsten 46 år. Derfor kom det som noget af en overraskelse for ham, da Skat i 2013 pludselig karakteriserede hans landbrug som hobby i tre regnskabsår.

Nu seks år efter har Ejvind Christiansen fået Skatteankestyrelsens medhold i, at hans 10 ammekøer og 15 kalve er at betragte som erhverv.

- Jeg havde da den holdning, at hvis jeg havde tabt, så var jeg stoppet med at være landmand

Ejvind Christiansen, Bur ved Vemb

Ejvind Christiansen kommer i 1974 som 25-årig ind i landbruget i et I/S sammen med sin far. Han driver det skiftevis med kvæg og svin frem til 2006, hvor gården sælges til sønnen, mens han og hustruen Johanne flytter til sønnens gård. Her køber han ammekøer til afgræsning af engarealer og får arbejde ved siden af hos entreprenør Kaj Bech, Holstebro.

Syv år senere får Ejvind Christiansen besked fra Skat om, at hans bedrift betragtes som hobbylandbrug i årene 2011-2013.

Splittede bedriften op

Skat mener, at efterbetaling fra Danish Crown ikke kan tælle med i, hvorvidt bedriften er overskudsgivende, ligesom Skat vælger at dele driften op i grene, så indtægten fra køerne og udlejning af maskiner ikke betragtes som én samlet bedrift.

Dermed er det kun den overskudsgivende del, som betragtes som erhvervsmæssig, mens køerne og afgræsningen betragtes som hobby. Efterbetalingen fra Danish Crown beskattes særskilt som anden personlig indkomst uden arbejdsmarkedsbidrag.

Ejvind Christiansen driver herefter gården videre med overskud år efter år. Efter en tur i Skatteankenævnet og Landsskatteretten vinder han sagen med hjælp fra rådgivningsselskabet Sagro.

- Vi fandt det urimeligt, at den efterbetaling, som han fik fra Danish Crown, i årene efter han skiftet svineproduktionen ud med ammekvæg, blev trukket ud som noget, der ikke havde med bedriften af gøre. Det er jo meget normalt, at landmænd har flere aktiviteter for at få indtjening, siger direktør i Sagro Regnskab, Palle Høj.

Var stoppet som landmand

Ejvind Christensen siger:

- Det handler om cirka 70.000 kroner, der skulle betales, så det havde vi jo nok klaret, og vi havde jo betalt restskatten ind – men jeg havde da den holdning, at hvis jeg havde tabt, så var jeg stoppet med at være landmand.

Han mener, at det er skammeligt, hvis det ikke skal være muligt at drive mindre deltidsbrug. I hans tilfælde handler det om afgræsning af engarealer, hvilket er til gavn for både miljø og biodiversitet.

- Vi fandt det urimeligt, at den efterbetaling, som han fik fra Danish Crown….blev trukket ud som noget, der ikke havde med bedriften af gøre

Palle Høj, direktør i Sagro Regnskab

Og han har derfor også svært ved at forstår logikken i, at staten i det ene hjørne har en klimadagsorden, mens der i det andet spændes ben for aktiviteter med miljø- og klimagevinst.

Flere tilfælde

Sagro har oplevet flere tilfælde af sager, hvor Skat trækker kortet med »fritids-landbrug«, hvilket ofte umuliggør en lille bedrift. Det er dog i mange tilfælde lykkedes for Sagro at få ændret den type afgørelser, ligesom rådgivningsvirksomheden naturligvis løbende rådgiver landmændene om reglerne, så de holder sig inden for rammerne.

mip

Læs også