Efter forløb om transportregler: Svineproducenterne langer voldsomt ud efter Landbrug & Fødevarer

I Danske Svineproducenter er man vrede over, at Landbrug & Fødevarer har bakket op om at danske smågrise fra 2031 ikke længere kan køres i frem lag men kun i fire.

- Jeg har som svineproducent en følelse af, at Landbrug & Fødevarer i hvert fald aldrig taler min sag.

Ordene stammer fra formand hos Danske Svineproducenter, Jeppe Bloch Nielsen. Og de kommer i halen på det forløb, der har været omkring regler for dyretransporter.

I en underretning overfor landsforeningen har Landbrug & Fødevarer erkendt, at man er gået med på kravene om en national stramning på reglerne, herunder blandt andet at grise i fremtiden skal transporteres i lastbiler med fire etager mod de nuværende fem.

Samtidig har man accepteret, at det træder i kraft i 2031. Også selvom L&F tidligere har advokeret for en tiårig overgangsperiode.

Og det har bragt sindene i kog hos Danske Svineproducenter. I deres ugefax til medlemmerne kritiserer foreningens bestyrelse i klare vendinger L&F.

- Det er helt horribelt

»Vi har nu sort på hvidt, at der ikke er andre end Landsforeningen af Danske Svineproducenter som i realiteten kæmper for svineproducenterne. Al snak, om at L&F påvirker regeringen i en positiv retning, må forstumme« fremgår det af ugefaxen.

Overfor Effektivt Landbrug forklarer Jeppe Bloch Nielsen, at Landbrug & Fødevarer efter hans mening er gået væk fra den faktabaserede argumentation.

- Det er jo helt horribelt. Det her kompromis begrænser transporthøjderne, uden at der er noget evidens på nogle undersøgelser, der beviser, at det skulle være bedre, siger Jeppe Bloch Nielsen og fortsætter:

- Og det vil sige, at L&F begynder at handle ud fra følelser, i stedet for at de handler ud fra fakta, og det er da et skråplan uden lige, siger han.

Vil få betydelige konsekvenser

Hans harme overfor Landbrug & Fødevarer er ikke til at tage fejl af. For de nye regler vil få betydelige konsekvenser for medlemmerne i Danske Svineproducenter, påpeger han.

- Det har jo den konsekvens for vores medlemmer, at det bliver dyrere at transportere de her grise. Det er jo ikke en snak om slagtesvin eller ej. Det er jo meget vigtigere, fordi det her er jo et spørgsmål om, at Landbrug & Fdevarer går ind og forhandler på vores vegne og stiller os ringere forhold i udsigt ud fra følelser,. Ikke ud fra vidensbaseret forskning, siger Jeppe Bloch og fortsætter:

- Der ligger ingen vidensbaseret forskning, der påviser, at det skulle være bedre at transportere på fire etager i stedet for fem. Så det er helt fuldstændig i skoven.

Har ventet længe på respons

Samtidig har man hos Danske Svineproducenter oplevet, at det har været meget svært at få en tilbagemelding fra L&F.

- Oprindeligt fandt vi jo ud af det, fordi Pia Kjærsgaard blev ved med at skrive, at Landbrug & Fødevarer har været med til at bakke op om det her sammen med NNF og Dyrenes Beskyttelse, siger Jeppe Bloch og fortsætter:

- Vi har jo kæmpet i flere måneder for at få et svar fra Landbrug & Fødevarer, men det fik vi først, da vi kontaktede Søren Søndergaard. Fordi vi synes det var ret essentielt, hvorvidt Landbrug & Fødevarer havde bakket op om det her, eller de ikke havde, siger han.

Effektivt Landbrug har været i kontakt med Landbrug & Fødevarer for at få en kommentar i sagen. Det var ikke muligt inden deadline på denne artikel, men vi forventer at kunne bringe deres kommentar i næste uge i Effektivt Landbrug.

Færre overtrædelser i 2022

Og mens striden mellem Danske Svineproducenter og Landbrug & Fødevarer er undervejs, har Fødevareministeriet udgivet en ny dyrevelfærdsrapport for 2022, der blandt andet også dækker reglerne for dyrevelfærd under transport.

I 2022 gennemførte myndighederne 30 kontroller på området, der primært havde fokus på temperaturer i transporterne, og fokuserede på, om der var et funktionsdygtigt alarmsystem, der bliver aktiveret, når temperaturen under transporterne enten var under 5 graders varme eller over 30 grader.

Af rapporten fremgår det, at der blev givet 17 sanktioner fordelt på de 30 kontroller, eller at der blev fundet fejl på området i 56,7 procent.

I en kommentar til rapporten siger fødevareminister Jacob Jensen (V), at der er brug for at gøre en ekstra indsats.

- Den nye dyrevelfærdsrapport peger på en række opmærksomhedspunkter, som jeg er opsat på, at vi får løst sammen med erhvervet. Samtidigt bekræfter den mig i, hvor vigtigt det er, at vi på tværs i Folketinget i februar præsenterede Danmarks første dyrevelfærdsaftale, der skal løfte dyrevelfærden i staldene og i hjemmet, siger han og fortsætter:

- For dyr skal behandles ordentligt, når de er i menneskers varetægt, og derfor er det min ambition, at vi med aftalens tiltag kommer til at se forbedringer i de kommende dyrevelfærdsrapporter, siger fødevareministeren.

Rapporten viste desuden, at andelen af besøg, der udløste en sanktion, er mindre end året før, men at det fortsat ligger på et højt niveau. Sanktionsprocenten hos kvægbesætninger faldt i 2022 til 40 procent fra 46 procent i 2021, mens den for svinebesætninger faldt fra 31 procent til 30 procent.

Læs også