Sektordirektør: Nye højdekrav til grisetransport vil få en voldsom konsekvens

Christian Fink Hansen, sektordirektør for Seges Svineproduktion, forstår ikke, hvorfor Fødevarestyrelsen har fået »listet« en bekendtgørelse ind, som vil indføre nye minimumskrav for indvendig højde mellem etagerne ved transport af smågrise - med milliontab til følge.

Onsdag aften udsendte Fødevarestyrelsen en bekendtgørelse i høringen om dyretransport. I bekendtgørelsen lægges der op til indførelse af minimumskrav for indvendig højde mellem etagerne ved transport af grise på 30 og 26 kg på henholdsvis 70 og 68 cm. Tidligere har højdekravene kun omfattet grise på 40 kg og op.

Hvis forslaget bliver vedtaget, vil det allerede træde i kraft fra 1. juli i år, så der er ifølge sektordirektør i Seges Svineproduktion, Christian Fink Hansen, tale om en ekstremt kort høringsfrist.

Ifølge Christian Fink Hansen vil kravet til indvendig højde ramme alle danske biler med fire eller fem etager. Bilerne er i dag bygget til at køre med et fast antal dæk, og det er ikke muligt at ændre på antallet af dæk og derigennem tilpasse bilerne til de indvendige højdekrav, der fremgår af udkastet til bekendtgørelsen. Det vil derfor med umiddelbar virkning reducere bilernes kapacitet med mellem 20 og 25 procent og dermed skabe massive kapacitetsproblemer med transport af grise.

Ekstrem kort frist

- Jeg forstår ikke, hvordan man kan sende sådan en bekendtgørelse med så store konsekvenser i høring med så kort frist. Det her vil ende med at betyde et milliontab for branchen, siger han, og fortæller, at det både vil ramme slagtesvineproduktionen i Danmark og eksporten.

- Omkostningerne til transporten af smågrise i Danmark vil øges med, hvad der svarer til 3-4 kroner pr. smågris og belaste slagtesvineproduktionen i Danmark med mellem 12 og 16 millioner. Det vil få negativ betydning for vores slagtesvinsproduktionskonkurrenceevne og føre til færre grise, der vil ryge frem til slagtning i Danmark. Vores vurdering er tilmed, at det vil medføre en samlet meromkostning på mellem 50-75 millioner kroner for dem, der kører udenlands, siger Christian Fink Hansen.

Dansk enegang

Christian Fink Hansen oplyser, at der er tale om dansk enegang på området.

- Det her er helt ekstremt konkurrenceforvridende, og vil med sandsynlighed føre til, at danske smågrise blot bliver omlæsset syd for grænsen. Derfor mener vi, at de her transportkrav bør foretages på EU-niveau. Vi har de strammeste krav i EU i forbindelse med uddannelse af chauffører, så vi risikerer, at det vil virke modsat, hvis det her flytter syd for grænsen, fordi der så bliver mindre fokus på dyrevelfærd, siger sektordirektøren.

Uvidenskabeligt

Christian Fink Hansen mener også, at forslaget bunder i et uvidenskabeligt grundlag.

-  Jeg vil gerne anfægte den faglige beslutning. Det her forslag baserer sig på en 20 år gammel rapport fra EFSA. Men der er siden da sket en stor ændring med nye biler, ny teknologi og en bedre uddannelse af danske chauffører. Så jeg vil gerne opfordre til, at det her forslag bliver opdateret, så det bunder i et videnskabeligt grundlag for dyrevelfærden ved transport.

Forslaget til indførelse af etagehøjde er en udløber af den politiske aftale om transport af dyr fra december 2018.

alexander@effektivtlandbrug.dk
telefon +45 61 22 67 55

Læs også